Stimulentul de inserție pentru mame se pierde și pentru o singură zi de concediu. Excepție de neconstituționalitate

    Potrivit prevederilor art. 17 alin. (l) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare, ,,Dreptul la stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 încetează cu ziua următoare celei în care: b) beneficiarul nu mai realizează venituri supuse impozitului și nici nu se află în concediul pentru creșterea copilului “.

   Așadar, o mamă care s-a întors mai devreme la serviciu și care ar avea nevoie de o zi sau două de concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, în această perioadă nerealizând venituri supuse impozitului, va fi sancționată conform legii cu anularea stimulentului de inserție pentru toată perioada cât ar mai avea de primit stimulentul de inserție.

   Instituția Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituțională art 17 din OG111/2010, apreciind că măsura încetării de drept a plății stimulentului de inserție în ipoteza arătată mai sus nu este rezonabilă și transformă stimulentul de inserție într-o simplă noțiune teoretică, iluzorie, încălcându-se astfel art. 53 din Constituție.

Întrebată despre această situație, dna. dr.av. Gherghina Oana, avocat titular în cadrul Gherghina Law Firm, ne-a confirmat faptul că exprimarea legiuitorului poate genera prejudicii mamelor care beneficiază de stimulent, prevederea fiind indiscutabil neconstituțională. Avocatul apreciază că măsura este disproporționată, iar o soluție echitabilă ar impune reluarea plății stimulentului de inserție, când încetează situația care a creat-o, respectiv când încetează concediul pentru îngrijirea copilului bolnav.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)

%d bloggers like this: