Debirocratizarea începe de astăzi

Cu siguranță te-ai numărat, cel puțin o dată, printre cei cărora le-a fost respinsă o solicitare pentru un motiv legat de birocrație.

Într-o lume modernă în care fluxul informațional și ritmul vieții s-au accelerat considerabil, birocrația reprezintă adesea un obstacol major în calea dezvoltării și eficienței. Atenția excesivă acordată formalităților și proceselor birocratice nejustificate generează frustrare în rândul cetățenilor și afectează capacitatea instituțiilor de a se adapta rapid la schimbările din societate.

 

După lungi așteptări, debirocratizarea a fost în sfârșit o prioritate, motiv pentru care la începutul anului a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 14 din 5 ianuarie 2023, Legea nr. 9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Având în vedere implicațiile acestui act normativ, autoritățile au acordat un termen destul de îndelungat pentru adaptare, astfel încât dispozițiile Legii nr. 9/2023, pe care le vom explora în cele ce urmează, au intrat în vigoare începând de astăzi, 4 iulie 2023.

Iată care sunt implicațiile debirocratizării, care sperăm să își atingă scopul de a simplifica și eficientiza procedurile administrative:

  • Nu se mai solicită niciun articol de birotică sau papetarie – Având în vedere faptul că în multe cazuri se solicita un dosar cu șină la depunerea solicitărilor pentru prestarea de servicii publice, începând de astăzi, instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public în regim de putere publică, nu pot solicita persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluționării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, dosare, dosare cu șină, precum și niciun alt articol sau obiect de birotică sau papetărie. Totodată, este important de precizat faptul că această regulă se aplică și pentru concursurile pentru funcții publice sau procedurile de achiziții publice.
  • Nu se pot percepe taxe suplimentare pentru a acoperi costurile de birotică – Actul normativ prevede faptul că instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obținut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, nu pot percepe taxe suplimentare pentru acoperirea costurilor articolelor sau obiectelor de birotică sau de papetarie. Practic, dacă instituția va considera necesar că pentru solicitarea ta este nevoie de un dosar, acesta nu trebuie să fie achitat de către tine în final.
  • Fotocopierea documentelor trebuie asigurată, în mod gratuit – Concret, așa cum stabilește noua lege, autorităţile şi instituţiile publice care vor solicita copii, în format fizic (pe hârtie), ale unor acte, cereri sau formulare, altele decât cele emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, vor trebui să asigure, în mod gratuit, fotocopierea acestora.
  • Furnizarea modelele formularelor sau cererilor aferente tuturor serviciilor publice prestate – Tot gratuit, instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe pagina de internet proprie, cât şi pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării în format electronic de către beneficiar. De asemenea, sunt obligate să specifice pe formularele proprii durata de completare a fiecăruia şi motivul colectării informaţiei.
  • Acceptarea copiei în format electronic după cartea de identitate – Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • Eliminarea copiilor legalizate Fiecare instituţie publică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale sau locale, precum şi persoana juridică de drept privat care, potrivit legii, a obţinut statut de utilitate publică sau este autorizată să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să elimine cerinţa de depunere a copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de către funcţionarul competent. Totuşi, dacă o persoană se prezintă cu o copie legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia este obligată să o accepte.
  • Acceptarea platii cu cardul – Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată.
  • Utilizarea mijloacelor electronice pentru comunicare – Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, sunt obligate să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de acord să furnizeze o adresă de poştă electronică.

 

Prin urmare, asistăm la un proces de reducere a birocrației, prin eliminarea sau reformarea regulilor și procedurilor inutile și îmbunătățirea comunicării și interacțiunii între instituțiile publice și cetățeni, recunoscându-se necesitatea de a simplifica și eficientiza procesele administrative, adaptându-le la realitățile și nevoile societății moderne.

În final, este important să subliniem că debirocratizarea nu înseamnă eliminarea completă a regulilor și procedurilor necesare într-o societate organizată. Aceasta se referă la găsirea unui echilibru între cerințele legale și administrative și necesitatea de a asigura un mediu eficient și ușor de navigat pentru cetățeni și companii.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)