OUG privind amânarea la plata ratelor la bănci explicată de specialiștii de la Gherghina Law Firm

Vă semnalăm publicarea în Monitorul Oficial a mult așteptatei Ordonanțe privind amânarea la plata ratelor la bănci în contextul pandemiei de COVID-19.

Având în vedere că OUG 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori s-a publicat în Monitorul Oficial Nr. 261 de luni, 30 martie 2020, specialiștii de la Gherghina Law Firm ne vor răspunde la întrebările generate de acest act normativ.

Cine va putea beneficia de amânarea la plată a ratelor?

Conform Ordonanței de urgență 37/2020, vor putea beneficia de amânarea la plata ratelor din contractele de credit, respectiv leasing, următoarele categorii de persoane, afectate de pandemia coronavirus COVID-19:

 • persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate (PFA),
 • întreprinderile individuale,
 • întreprinderile familiale,
 • persoanele cu profesii liberale sau care își desfășoară activitatea în baza unor legi speciale,
 • persoanele juridice.

Care sunt condițiile pe care trebuie sa le îndeplinesc pentru a beneficia de amânarea la plata ratelor?

În primul rând, trebuie subliniat faptul că suspendarea se aplică exclusiv debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situația gravă generată de pandemia COVID – 19 și au contractat un credit care nu a ajuns la maturitate și pentru care creditorul nu a declarat scadenta anticipată, anterior intrării în vigoare a OUG în discuție (30 martie 2020).

În al doilea rând, vă informăm că persoanele care doresc să beneficieze de această măsură adoptată de Guvern, trebuie să îndeplinească un criteriu privind restanțele. Prin urmare, de suspendare pot beneficia cei care nu aveau restanțe la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României sau cei care au avut restanțe, DAR LE-AU PLĂTIT până la întocmirea cererii de suspendare a obligației de plată.

IMPORTANT – Vă atragem atenția asupra faptului că actul normativ prevede încă două condiții ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ de către debitori, cu excepția persoanelor fizice.

 1. debitorii trebuie să aibă certificat de situație de urgență albastru sau galben, criteriile și procedura de obținere a unui astfel de CSU fiind explicate pe larg într-un articol anterior. Vă reamintim că CSU albastru este eliberat firmelor care au fost închise prin măsuri directe luate de autorități (cum sunt restaurantele și saloanele de înfrumusețare etc.), iar CSU galben este pentru firmele care au suferit o scădere a încasărilor sau veniturilor din luna martie cu cel puțin 25% sub media lunilor ianuarie și februarie 2020.
 2. nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Care este procedura pe care trebuie să o urmez dacă doresc să beneficiez de amânarea la plata ratelor?

Vă semnalăm faptul că debitorii au la dispoziție 45 DE ZILE pentru a depune solicitarea de amânare a ratelor bancare, după publicarea în Monitorul Oficial a OUG, respectiv până la jumătatea lunii mai.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor (bănci sau IFN-uri) o solicitare care poate fi sub mai multe forme:

 • prin Poștă – la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de bancă
 • pe e-mail – la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de bancă
 • prin telefon – această variantă reprezentând o excepție, la care se recurge doar în situația în care persoana nu poate formula solicitarea în una dintre variantele prezentate mai sus. În acest caz este stipulată obligația creditorul de a înregistra convorbirea. În plus, creditorul trebuie să comunice pe pagina sa de internet numărul dedicat acestei proceduri.

Banca va analiza solicitarea și o va aproba în condițiile prevăzute de normele de aplicare, ce vor fi stabilite de către Ministerul Finanțelor Publice, care trebuie să emită în următoarele 15 zile aceste norme de aplicare, în care vor fi detaliate situațiile în care o persoană este afectată „direct sau indirect” etc.

În ceea ce privește modificarea contractelor de credit potrivit OUG se produce fără încheierea de acte adiţionale, iar în termen de 30 de zile de la primirea solicitării creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor actului normativ.

Pentru ce perioadă se poate acorda amânarea la plata ratelor?

În conformitate cu art. 2 alin. (1) suspendarea ratelor, dobânzilor și comisioanelor se poate face la cererea debitorului pentru maximum 9 luni, fără a depăși data de 31 decembrie 2020.

Cum funcționează această amânare la plata ratelor?

În conformitate cu prevederile actului normativ în discuție, vă informăm ce se întâmplă cu dobânda datorată de către debitori.

 • Trebuie să vă punem în vedere că în această privință este stipulată o EXCEPȚIE în cazul CREDITELOR IPOTECARE CONTRACTATE DE PERSOANE FIZICE. Astfel, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contactul de credit. La această creanţă dobânda este zero şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

DOBÂNDA VA FI GARANTATĂ DE CĂTRE STAT, astfel încât Statul român prin MFP garantează în procent de 100% plata dobânzii aferentă creditelor ipotecare contractate de persoane fizice. MFP este autorizat să mandateze FNGCIMM în vederea emiterii de scrisori de garanţie în numele şi în contul statului în favoarea creditorilor.

Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unei convenţii de garantare între FNGCIMM şi creditori, modelul convenției urmând a fi aprobat prin ordin al ministrului Finanţelor Publice în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a OUG (30 martie 2020).

Fiecare creditor comunică FNGCIMM pe propria răspundere valoarea totală a angajamentului de garantare rezultate din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eşalonare a plăţii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori.

! În plus, trebuie să cunoașteți faptul că sumele plătite în baza acestor scrisori de garanție sunt creanțe bugetare și se vor recupera de la debitori prin ANAF, iar pentru neplata la scadență, debitorul datorează OBLIGAȚII FISCALE ACCESORII, calculate și comunicate tot de către ANAF !

 

 • În toate celelalte cazuri, dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se adaugă la soldul creditului la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Adică, orice credit care nu este ipotecar adună dobândă, pentru perioada în care este suspendat!

IMPORTANT – Perioada maximă de creditare poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată. Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresată creditorilor, pentru solicitările aprobate.

Pe de altă parte, în situația debitorilor persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările de acordare a creditelor, creditorii vor proceda la restructurarea creditului cu încadrarea în limita de vârstă.

 „Cea mai curajoasă măsură din UE”, a scris ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, pe Facebook.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)