Ordonanța Militară nr. 4 – recapitulare, clarificări și observații

În contextul legiferării în condiții excepționale, pe perioada stării de urgență, autoritățile, ținând cont de situația actuală, prezentată și în evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 15 din 29.03.2020, adoptă noi măsuri, menite să stopeze răspândirea cu noul virus COVID-19. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne a emis o nouă Ordonanță Militară, ce a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I Nr. 257 în data de 29 martie 2020.

După cum v-am obișnuit deja, partenerii noștri, avocații Gherghina Law Firm, au realizat o recapitulare a noilor măsuri cu indicații, observații și clarificări intervenite față de ordonanțele militare anterioare.

Circulația persoanelor

Vă semnalăm faptul că noul act normativ, respectiv Ordonanța Militară nr. 4, începe cu dispoziții referitoare la CIRCULAȚIA PERSOANELOR CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 65 DE ANI, deoarece așa cum am pus și noi în discuție data trecută, singurul interval orar 11:00-13:00, s-a dovedit a crea diverse probleme.

Prin urmare, art. (1) prevede faptul că circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11.00-13.00 dacă aceasta se face pentru REZOLVAREA PROBLEMELOR DE NATURĂ MEDICALĂ, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

  • Se poate observa că rezolvarea acestor probleme medicale nu este permisă cu un mijloc de transport în comun, fapt ce poate genera noi controverse.

Pe de altă parte, vă informăm că pentru realizarea acestei deplasări trebuie să aveți asupra dvs. declarația pe propria răspundere.

IMPORTANT – Vă punem în vedere faptul că este activă singura platforma electronică avizată formular.sts.ro pentru completarea online a declarațiilor pe proprie răspundere și a adeverințelor de angajator. Platforma operaționalizată pe site-ul Serviciului de Telecomunicații Speciale le permite cetățenilor să completeze de pe telefon sau calculator câmpurile predefinite și, ulterior, să salveze documentele în format PDF. Menționăm că documentele necesită SEMNĂTURA OLOGRAFĂ pentru autentificarea acestora. Este foarte important de menționat că datele personale nu sunt prelucrate de către STS, acestea rămân în telefonul/calculatorul utilizatorului. Pe timpul verificărilor făcute de autorități, persoanele pot prezenta declarația pe proprie răspundere/adeverința de angajator direct de pe telefon (cu semnătură olografă aplicată) împreună cu actul de identitate, pe care personalul abilitat cu verificarea acestora le va putea fotografia.

Orice alte astfel de platforme online NU beneficiază de acordul autorităților guvernamentale și nu se realizează în colaborare cu acestea.

În continuare, de pe platorma stirioficiale.ro pot fi descărcate modelele declarațiilor actualizate pe proprie răspundere  / adeverințe angajator, în format PDF, care pot fi completate ulterior descărcării fișierelor.

Revenind la dispozițiile Ordonanței Militare nr. 4, tot cu referire la circulația persoanelor de peste 65 de ani, vă semnalăm faptul că art. 1 alin. (3) vine cu o modificare absolut necesară, astfel cum am sesizat și noi, la apariția Ordonanței Militare nr.3. În prezent, s-a prevăzut un INTERVAL ORAR DE SEARĂ, respectiv 20:00 – 21:00, interval în care este permisă părăsirea locuinței/gospodăriei DOAR pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice.

Vă punem în vedere faptul că, pentru această deplasare făcută în acest interval orar, declarația pe propria răspundere nu este necesară! Măsurile se aplică începând cu data 29 martie 2020.

  • Considerăm că această derogarea ar fi trebuit să își găsească aplicarea în toate cazurile în care deplasarea se face cu acest scop, fără referiri exprese la anumite categorii de persoane sau intervale orare, dat fiind faptul că fiecare persoană este însoțită în aceste situații de animalele de companie ce justifică explicit motivul părăsirii locuinței/gospodăriei.

Operatorii economici

Vă informăm că prin Art. 2 alin. (1) se instituie o OBLIGAȚIE NOUĂ în sarcina operatorilor economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență. Astfel, aceștia trebuie să își organizeze programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.

Această măsură se aplică începând de astăzi, 30 martie 2020.

Carantina/izolarea la domiciliu

Vă atragem atenția că noua Ordonanță Militară prevede pedepse noi pentru persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente. Acestea vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și pe lângă obligarea la reluarea ciclului de 14 zile de carantinare, vor fi OBLIGATE SĂ SUPORTE CHELTUIELILE EFECTUATE CU CARANTINAREA LOR.

Pe de altă parte, în ceea ce privește persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu și sunt identificate în afara spațiului de izolare, vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, și VOR FI OBLIGATE SĂ INTRE ÎN CARANTINĂ 14 ZILE, SUPORTÂND CHELTUIELILE EFECTUATE CU CARANTINAREA LOR.

Aceste măsuri se aplică începând cu data de 29 martie 2020.

Opțiuni pentru angajații care desfășoară activitate în această perioadă

Coducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, Piloții și personalul navigant

Vă informăm că aceaste categorii de angajați beneficiază în prezent de o serie de opțiuni. Astfel, la intrarea în țară, pentru protejarea propriilor familii, aceștia optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, prin completarea unei declarații pe propria răspundere, prin care își asumă una dintre cele 3 modalități de protecție împotriva răspândirii COVID-19:

  1. a) carantinarea în spații puse la dispoziție de către angajator;
  2. b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se gospodăresc, sau singuri, în alt spațiu locativ disponibil;
  3. c) carantinarea la cerere, în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

Aceste dispoziții se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Personalul din Sistemul Energetic Național

Vă punem în vedere faptul că pentru această categorie de angajați există o diferență substanțială, în sensul în care aceștia nu au opțiuni, ci prin Art. 5 alin. (1) se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de IZOLARE preventivă LA LOCUL DE MUNCĂ sau în ZONE SPECIAL DEDICATE în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv, extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului Energetic Național în concordanță cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

IMPORTANT – Refuzul izolării preventive atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.

Această măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

Personalul din sistemul public sanitar

Prin Art. 7 alin. (1) se instituie o obligație și în sarcina ministerele cu rețea sanitară proprie și autoritățile administrației publice locale care au în subordine sau în coordonare unități sanitare. Astfel, se vor asigura la cerere spații hoteliere destinate REPAUSULUI între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.

Această măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Soluții dezinfectante la toate scările de bloc

Vă informăm că autoritățile administrației publice locale vor începe montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe situate pe raza unității administrativ-teritoriale și VOR DEZINFECTA PERIODIC lifturile, casa scărilor și alte spații comune.

Această măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Plafonarea prețurilor

Pentru a preîntâmpina crearea unor probleme s-a decis adoptarea unei măsuri de plafonare a prețurilor prin Art. 8 alin. (1), care prevede că în perioada stării de urgență PREȚURILE LA ENERGIE ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ, GAZE NATURALE, ALIMENTARE CU APĂ, SALUBRITATE ȘI CARBURANȚI nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii ordonanței militare (29 martie), acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă.

Această măsura se aplică începând cu data de 29 martie 2020.

Vă informăm că spre finalul Ordonanței Militare nr. 4 se fac o serie de clarificări cu privire la dispozițiile prevăzute în ordonanțele militare anterioare, deoarece condițiile excepționale în care se legiferează pot crea lacune, fiind dificil să iei în considerare toate situațiile care se pot ivi pe parcurs.

Transportul maritim

Transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID19, impuse de Ministerul Sănătății.

Însă se prevede că este interzis accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit de Ministerul Sănătății.

Această măsura se aplică începând cu data de 29 martie 2020.

Grup mai mare de 3 persoane

Vă semnalăm faptul că după alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

„(3) Interdicția privind circulația persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică EXCLUSIV CIRCULAȚIEI PIETONALE.”

sursa foto: alergagroup

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)