Obstacole înlăturate prin modificarea Legii societăților nr. 31/1990

Avocații de la Gherghina Law ne semnalează modificarea Legii societăților nr. 31/1990, actul normativ fiind publicat în Monitorul Oficial Nr.583 în data de 02 iulie 2020.

Potrivit vechii reglementări, o  persoană fizică sau o persoană juridică nu putea fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată, iar o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

În urma modificărilor propuse și adoptate, S-A ABROGAT ART. 14 din Legea 31/1990, ceea ce duce la posibilitatea existenței a aceluiași asociat unic în mai multe societăți. Cu alte cuvinte, orice persoană care își dorește să mai înființeze o societate în care să aibă tot calitatea de asociat unic, o poate face fără a mai implica un alt asociat.

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că S-A MODIFICAT ȘI COMPLETAT ART. 17 al aceleiași Legi. Astfel, în privința alin. (1), ca o consecință a abrogării art. 14, s-a eliminat depunerea  declarației privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.

În ceea ce privește alin. (3) acesta va avea următorul cuprins:

 „La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.”

Vă reamintim că vechea reglementare prevedea că la acelaşi sediu pot funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate iar numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare. Însă noua Lege abrogă această prevedere, astfel încât sediile sociale vor putea fi înființate în orice clădire fără să fie limitate în funcție de mărimea și compartimentarea imobilului.

De asemenea, vă informăm că în completarea art. 17, se introduce un nou alineat care prevede că “avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate”.  Așadar, dacă în vechea reglementare pentru a putea declara sediu social într-un imobil din cadrul unei asociații (bloc de locuințe), era necesar acordul președintelui asociației și a vecinilor, după caz,  după intrarea în vigoare a noii Legi, administratorul sau administratorii societății nu vor mai fi nevoiți să primească aviz din partea asociației. Acesta/aceștia, vor putea da o declarație pe propria răspundere în care să confirme că la respectivul sediu social nu se va desfășura activitate.

Modificarea Legii societăților nr. 31/1990 vine în sprijinul stimulării economiei înlăturând obstacolele în procesul înființării societăților de către întreprinzători. Ușurarea procedurilor și condițiilor de înregistrare a sediului social precum și eliminarea restricțiilor pentru persoanele fizice sau juridice de a nu avea calitatea de asociat unic doar într-un singur SRL, reprezintă un pas către diminuarea birocrației din statul român.

Guvernul va revizui normele metodologice de aplicare a prezentelor modificări în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, se mai menţionează în lege.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)