Noi reguli privind declararea beneficiarului real

Avocații de la Gherghina Law Firm ne semnalează modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și modificarea și completarea unor acte normative, prin Legea nr. 108/2020 care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 588 astăzi, 06 iulie 2020.

 

În primul rând, art. 56 alin. (1) se modifică în sensul că SE ELIMINĂ OBLIGAȚIA persoanelor juridice DE A DEPUNE declarația privind beneficiarul real ANUAL, astfel încât persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

Ca o consecință a eliminării obligației de depunere anulă a declarației privind beneficiarul real, alin. (4) al art. 56 s-a modificat prin eliminarea termenului de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, menținându-se doar în cazul în care intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, astfel încât noua declarație va fi depusă în termen de 15 zile de la data la care această modificare a intervenit.

 

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că după alin. (1) se introduc două noi alineate, care privesc PERSOANELE EXCEPTATE DE LA DEPUNEREA DECLARAȚIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL, astfel încât, pe lângă regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat, se introduce o nouă categorie de persoane scutite de la depunerea declarației. Prin urmare, conform Legii 108/2020, persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali, nu mai au obligația de a a depune declarația privind beneficiarul real. În această situație, în lipsa declarației, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din OFICIU Registrul beneficiarilor reali ai societăților pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)