Planul Național RECLĂDIM ROMÂNIA

După cum bine știți, deja se resimt consecințele pandemiei de COVID-19 în toate sectoarele de activitate, inclusiv în viața de zi cu zi a fiecărui cetățean, astfel încât contextul economic actual a determinat autoritățile statului să adopte Planul Național de Investiții și Relansare Economică intitulat RECLĂDIM ROMÂNIA”.

Guvernul României își propune prin acest Plan limitarea efectelor crizei și impulsionarea relansării economiei, printr-o serie de măsuri care au fost implementate încă de la începutul stării de urgență decretate pe întreg teritoriul țării, cât și prin noi programe care încă se află în stadiul de proiecte.

Având în vedere multitudinea actelor normative adoptate într-un timp foarte scurt și ținând cont de faptul că foarte mulți operatori economici sunt în situația în care au nevoie de toate mijloacele puse la dispoziție de către stat pentru a se salva, partenerii noștri, avocații de la Gherghina Law, au realizat o prezentare a tuturor măsurilor prevăzute de Planul Național RECLĂDIM ROMÂNIA, pe care o vom reda în cele ce urmează, cu mențiunea că fiecare program deja adoptat este explicat pe larg în articole anterioare:

POLITICI FISCALE ȘI BUGETARE DE SPRIJIN ÎN CONTEXTUL COVID-19

 • Credite cu garanții de stat și dobândă subvenționată pentru investiții și capital de lucru cu un plafon de 15 mld. lei prin programul IMM Invest;
 • Amânarea la plată a ratelor bancare pentru o perioadă de 9 luni pentru persoanele fizice și juridice afectate de criza Covid-19;
 • Bonificații pentru plata impozitelor pentru companii și persoane fizice, suspendarea obligațiilor fiscale și bugetare pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, reeșalonarea datoriilor bugetare după 31 decembrie 2020, scutirea de unele impozite specifice pentru industriile afectate, suspendarea popririlor și executărilor silite, rambursarea TVA cu control ulterior, plata concediilor medicale restante etc.
 • Amânarea la plată a ratelor bancare, chiriilor și utilităților pentru companiile afectate de criza Covid-19 în baza certificatului pentru situații de urgență;

PROGRAME DE SUSȚINERE ȘI PROTEJARE A LOCURILOR DE MUNCĂ AFECTATE DE CRIZA COVID-19

 • Plata șomajului tehnic de până la 75% din salariu mediu brut pe lună de la bugetul de stat pentru angajații companiilor afectate de criză și pentru alți profesioniști cu activitatea întreruptă temporar;
 • Începând cu 1 iunie, pentru reluarea activității angajaților care au fost în șomaj tehnic pentru cel puțin 15 zile, Guvernul susține 41,5% din salariul brut pentru o perioadă de 3 luni;

MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU ANGAJAȚI ȘI COMPANII PENTRU RELUAREA ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE

 • Prelungirea indemnizației de șomaj tehnic – Continuarea măsurii privind acordarea indemnizației de șomaj tehnic pentru angajatorii/profesioniștii a căror activitate este suspendată.
 • Stimularea reluării activităților economice – Pentru beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic care își reiau activitatea se acordă o sumă în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară) pe o durată de 3 luni.
 • Sprijin pentru program flexibil de muncă – Guvernul va asigura plata unei indemnizații în valoare de 75% din diferența dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului și salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii programului de lucru. Măsura se aplică companiilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puțin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior. Finanțarea acestei măsuri se va acoperi prin Programul SURE.
 • Granturi pentru formarea profesională a angajaților – Schema de finanțare se adresează angajatorilor care investesc în formarea profesională a propriilor salariați. Aceștia beneficiază de o subvenție stabilită în funcție de nivelul de calificare a programului de formare parcurs.
 • Stimularea ocupării tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 50 ani și a românilor întorși din străinătate – Se acordă un sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă: Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani; Persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgență; Cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini, din motive neimputabile lor.
 • Măsuri active pentru lucrătorii sezonieri și zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa și turismului – Protejarea angajaților prin acordarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru persoanele care au desfășurat activități ca zilieri în luna anterioară solicitării si ersoanele care desfășoară activități sezoniere în baza unor contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată de cel puțin 3 luni.
 • Locuri de muncă pentru tineri – Valoarea granturilor acordate pentru acțiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru susținerea locurilor de muncă destinate tinerilor.
 • Stimularea desfășurării muncii în regim de telemuncă – Acordarea unui sprijin în valoare de 500 euro/angajat pentru achiziționarea de echipamente IT pentru angajații care desfășoară activități în regim de telemuncă în perioada stării de urgență/alertă.

MĂSURI DE PROTECȚIE SOCIALĂ

 • Pachete alimentare și de igienă corporală pentru persoanele vulnerabile – Sprijin pentru persoanele aflate în situații de dificultate, risc de sărăcie sau cu venituri precare prin oferirea de pachete alimentare și pachete de igienă corporală;
 • Vouchere pentru masă caldă pentru persoane în vârstă – Vouchere pentru mese calde acordate persoanelor în vârstă de peste 75 de ani care au venituri sub venitul minim garantat.
 • Vouchere pentru elevi – Vouchere pentru elevii care provin din familiile cu venituri mici sau cu venituri sub venitul minim garantat aflați în risc de sărăcie severă, pentru achiziționarea de rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte.

GRANTURI DE SPRIJIN PENTRU REPORNIREA ÎNTREPRINDERILOR, CAPITAL DE LUCRU ȘI INVESTIȚII

 • Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi: – Valoare grant: 2000 Euro/SRL fără salariați; Toate domeniile; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillități;
 • Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate de Covid-19: – Finanțarea chiriilor pentru perioada în care desfășuararea activității comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni.
 • Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri: – Valoare grant: max. 125.000 Euro; Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente; Buget: 350 mil. euro.
 • Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor: – Valoare grant: 50.000 – 200.000 Euro; Domenii: Industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport, turism, confecții; Cheltuieli: producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii; Buget: 550 mil. euro.

 

PROGRAME DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII IMM-URILOR

 • Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din Programul Operațional Regional – Axa 2.1
 • Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operațional Regional – Axa 2.2
 • Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari în creșterea productivității prin Programul Operațional Regional

 

GRANTURI PENTRU INIȚIATIVE ANTREPRENORIALE INOVATIVE ȘI DIGITALIZAREA COMPANIILOR

 • Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative: – Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create. Domeniile de activitate prevăzute în Strategia Națională de Competitivitate a României și în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare;
 • Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor – Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice;
 • Star-Tech Innovation (Noul program Start – UP)- Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro.
 • Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri

SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA AGRICULTURII ȘI A INDUSTRIEI AGRO-ALIMENTARE

 • Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole- Obiectiv: construcția a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale.
 • Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații – Achiziția de kit-uri pentru irigații – 6000 euro/beneficiar.
 • Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural – Obiectiv: sprijinirea directă a activităților de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători;
 • Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat: – Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol). Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de maxim 50 de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului.

PROGRAME DE FINANȚARE PENTRU INVESTIȚII NOI ȘI PENTRU RELOCAREA COMPANIILOR ÎN ROMÂNIA

 • Schema de ajutor de stat pentru investiții noi (greenfield)- Obiectiv: Stimularea și atragerea investițiilor noi cu impact major în economie prin finanțarea de proiecte de investiții, inclusiv investiții de tip greenfield.
 • Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională – Obiectiv: granturi pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de noi locuri de muncă.

PROGRAME DE GARANTARE A CREDITELOR PENTRU CAPITAL DE LUCRU ȘI INVESTIȚII

 • Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru și investiții pentru IMM-uri – Credite garantate de stat în proporție de 80% sau 90% și dobândă subvenționată 100% a creditelor de investiții și creditelor/liniilor de credit aferente capitalului de lucru contractate de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii.
 • Garanții de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru și investiții – Garanții, în numele și în contul statului, acoperind necesarul de garantare în proporție de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investițiilor şi/sau pentru susținerea activității curente a companiilor cu cifră de afaceri mai mare de 20 mil. lei.

PROGRAME DE GARANTARE PENTRU ASIGURAREA LICHIDITĂȚII COMPANIILOR

 • Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor)- Prin acest program se urmărește stimularea expunerii la risc a asigurătorilor și facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial. În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanţelor Publice reprezintă 80% din suma neîncasată/nerecuperată de asigurător.
 • Program de garantare a finanțărilor de tip factoring cu regres și scontarea efectelor de comerț – Obiectiv: acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a căror valoare se stabilește prin corelare cu valoarea finanțărilor de tip factoring/operațiuni de scontare. Valoarea unei facilități de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei.
 • Program de garantare a leasing-ului de echipamente și utilaje – Obiectiv: garantare a leasing-ului pentru IMM-urile care optează pentru o finanțare non-bancară.

INSTRUMENTE DE CREȘTERE A CAPITALIZĂRII COMPANIILOR ȘI DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

 • Măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii ale companiilor românești – Bonificații la plata impozitului pe profit acordată în funcție de menținerea capitalurilor proprii pozitive și/sau creșterea acestora pe o perioadă de timp.
 • Înființarea Fondului Român de Investiții (FRI) pentru finanțarea unor investiții în domenii de interes strategic – Înființarea unui fond de investiții de stat pentru finanțarea unor activități precum private equity (fonduri de investiții sub formă de participare la capitalul social al unor societăți comerciale), venture capital (fonduri de investiții în societăți comerciale nou sau de curând înființate), agenție de promovare a investițiilor, proiecte educaționale pentru antreprenori etc.
 • Înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare (BND) ca instituție de credit pentru proiecte de investiții – Înființarea unei bănci de dezvoltare după modelul altor bănci de dezvoltare din Uniunea Europeană care contractează împrumuturi pe piețele de capital și acordă finanțări, în condiții avantajoase, pentru proiecte de investiții care sprijină obiectivele naționale de interes strategic.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)