O nouă realitate…China investitor global cu 2 trilioane de dolari

Realizând imensul potențial investițional al Chinei, dna av. Gherghina Oana Ruxandra, Managing Partner la Gherghina Law Firm, a efectuat o analiza asupra sectoarelor de investiții, tranzacțiilor efectuate la nivelul anului 2018 în Europa și USA, dar și asupra tendințelor investiționale ale Chinei. Rezultatele studiului confirmă faptul că  această deschidere a Chinei spre investiții directe în străinătate (Foreign Direct Investments FDI) vine în contextul mondial în care companiile chineze continuă să caute acces la noi piețe și implicit la noi oportunități de a obține profituri din investițiile financiare, implementând strategia “Going Global” de la Beijing.

Investițiile în afara țării oferă Chinei posibilitatea de a-și consolida propria economie, dar și de a-și exercita puterea economică pentru a-și crește influența în străinătate, România putând profita de această strategie pentru a crește volumul investițiilor străine în țara noastră.

Impulsionate de strategia “Going Global” de la Beijing, care încurajează investițiile pe piețele externe, companiile chineze și-au extins activ amprenta la nivel global în ultimii ani și au explorat oportunitățile de investiții în mai multe sectoare cum ar fi energia, sănătatea și construcțiile. Valoarea investițiilor și construcțiilor aparținând companiilor chineze în străinatate din 2005 și până în prezent se apropie de 2 trilioane de dolari, conform American Enterprise Institute.

Analizând contextul mondial de interacțiune al companiilor chinezești, am ajuns la concluzia că organizațiile flexibile, deschise la nivel intercultural și imaginative, care aplică niște strategii corecte și transparente, vor avea cel mai mare succes în realizarea de tranzacții FDI cu China. Fie că vorbim de PPP, M&A, sau joint-ventures, România trebuie să profite de această oportunitate.” susține dna. Av. Gherghina Oana

Încetinirea creșterii economice a Chinei și înăsprirea reglementării atât în țară cât și în afara ei, au schimbat mediul global pentru investițiile străine chinezești. Pentru a-și ajuta clienții să ia decizii corecte în acest climat în evoluție, dna av. Gherghina Oana,  a realizat un studiu având ca obiectiv ultimele tendințe în investițiile străine directe chinezești.

China iese în lume la cumpărături și în 2019

În urma cercetării întreprinse, din informațiile publice a rezultat că în ultimii cinci ani, volumul tranzacțiilor a fost în general stabil în Europa, însă în 2017 în USA acestea au scăzut cu 20% față de nivelurile din 2014, revenind ușor în 2018.
Dimensiunea medie a afacerilor a scăzut în ambele regiuni, respectiv în Europa de la 512 milioane dolari în 2017 (supradimensionate de hiperdeal-ul ChemChina-Syngenta), la 130 milioane dolari în 2018, iar în USA de la 207 milioane de dolari în 2017, la doar 44 milioane în 2018. În concluzie, investițiile totale în cele două regiuni au scăzut de la 111 miliarde dolari în 2017, până la 30 miliarde de dolari în 2018. Niveluri similar de scăzute au fost înregistrate ultima dată în 2013 și 2014.

Se observă faptul că investițiile străine directe chinezești în Europa au depășit cu mult investițiile din USA în 2018. Față de  2017 fluxurile în SUA au înregistrat o altă scădere bruscă, în timp ce Europa a înregistrat o scădere mai modestă, dar totuși semnificativă. Analizând cauzele care au determinat scaderea investițiilor chinezești în SUA, s-a ajuns la concluzia că trendul descendent al investițiilor a fost generat de un cumul de factori cum ar fi înăsprirea continuă a controlului reglementar chinez asupra fluxurilor de capital din străinătate, schimbarea politicii SUA privind investițiile străine directe din China, precum și o deteriorare a relațiilor economice dintre cele două țări.

În ceea ce privește Europa, hipertranzacția ChemChina-Syngenta în valoare de 43 de miliarde de dolari a explodat graficul anului 2017, ceea ce ar putea face rezultatele anului 2018 să pară dezastruoase, însă excluzând această tranzacție scăderea FID in Europa este minimală, trendul față de USA fiind ascendent.

Vânzări masive de active?

Pe lângă limitarea investițiilor în străinătate, înăsprirea condițiilor financiare din China a determinat vânzări semnificative de active în rândul companiilor chineze în 2018. Companiile chineze au vândut  active de 13 miliarde de active în USA și 5 miliarde în Europa. Companiile chineze au anunțat anul trecut și alte vânzări de 12 miliarde de dolari în Europa și USA, vânzări care urmează să fie finalizate în 2019. Fiind de notorietate interesul investitional al Chinei în tehnologii avansate, s-a observat că vânzările de active s-au concentrat în principal pe bunuri imobiliare, sectorul de ospitalitate (hoteluri, restaurante, etc) și divertisment.

Structura sectorului FDI din China a variat între Europa și America de Nord în 2018, în mare parte datorită a două influențe respectiv, diferitele tablouri politice și de reglementare din cele două regiuni și restricțiile chineze privind anumite investiții  care au afectat preponderent fluxurile în America de Nord.

Cele mai importante sectoare pentru invstiții directe din China în 2018

Investițiile directe chineze în Europa s-a concentrat pe industria auto – 17%, Servicii financiare și de afaceri – 15%
IT – 14% iar în USA pe Materiale de bază – 38%, Sănătate și biotehnologie – 19%, Divertisment, media și educație – 12%

Din datele analizate s-a concluzionat că investițiile cineze au crescut semnificativ în mai multe țări din Europa de Vest anul trecut, inclusiv Franța, Suedia, Luxemburg, Danemarca și Spania dar și mai multe economii din Europa Centrală și de Est – în special Ungaria, Croația, Polonia și Slovenia, investițiile Greenfield în producție și energie regenerabilă fiind un factor-cheie.

Tendințe pentru 2019-2020

O privire de ansamblu asupra pieței de tranzacții pentru anul 2019 sugerează o imagine foarte diferită pentru investițiile directe  din China între Europa și America de Nord, în condițiile în care Europa are în prezent în derulare peste 20 de miliarde de dolari în tranzacții în curs, evidențiindu-se un apetit robust pentru investiții în regiune în rândul organizațiilor chineze.

În ceea ce privește reglementarea, perspectivele regionale sunt mai coerente. Climatul legislativ atât în SUA, cât și în Europa prezintă riscuri și incertitudini semnificative pentru investitorii chinezi, această situație putând fi exploatată de România.Noua legislație americană privind analiza investițiilor, FIRRMA, a creat un context imprevizibil pentru investițiile străine.

În timp ce rămân deschise investițiilor chineze, și țările europene își revizuiesc abordările de analiză a investițiilor. În acest context Investitorii chinezi ar putea fi afectați în mod deosebit de aceste schimbări legislative, care permit guvernelor să controleze investițiile legate de finanțarea sau politica guvernamentală, orientându-se către tări cu o mai mare deschidere spre investiții străine, așa cum este și Romănia.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)