Cerere de recurs comunicată prin fax. Calculul termenului privind exercitarea căii de atac

”Instanţa de recurs reţine că sentinţa atacată a fost comunicată intimatei la data de 16.01.2015 dată de la care a început să curgă termenul procedural de recurs de 15 zile de la comunicare, termen care, calculat pe zile libere în condiţiile art. 181 alin. 1 alin. 1 pct. 2 şi alin. 2 Noul Cod de procedură civilă s-a împlinit la data de 04.02.2015.

Curtea va da eficienţă, şi dispoziţiilor art. 182 alin. 2 Noul Cod de procedură civilă potrivit cărora „cu toate acestea, dacă este vorba de un act care trebuie depus la instanţă sau în alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal” în speţă cererea de recurs comunicată prin fax a fost înregistrată la Tribunalul Braşov la orele 20.19 după ora la care activitatea instituţiei încetează.

Astfel, Curtea reţine că cererea de recurs a fost înregistrată tardiv şi fără ca recurenta să solicite repunerea în termen în condiţiile art. 186 Noul Cod de procedură civilă. Faţă de considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, instanţa urmează a admite excepţia tardivităţii cererii de recurs şi în consecinţă a respinge recursul ca tardiv introdus. (Curtea de Apel Brașov, Decizia civilă nr. 623R/2015)

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)