Noi măsuri de protecție socială

În contextul stării de urgență cauzată de pandemia COVID-19, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin comunicatul de presă din data de 24 aprilie 2020, a prezentat Noi măsuri de protecție socială și de simplificare în acordarea ajutorului de deces, a pensiilor de invaliditate, de urmaș sau a dispozitivelor medicale, valabile în perioada instituirii stării de urgență, măsuri ce au la bază Ordonanța de urgență publicată ieri seara, 27 aprilie 2020, în Monitorul Oficial Nr.339.

  • acordarea ajutorului de deces, pentru persoanele decedate în perioada instituirii stării de urgență, chiar dacă la data decesului nu mai erau asigurate în sistemul public de pensii, cu o CONDIȚIE – în ultima lună calendaristică anterioară stării de urgență, persoana să fi avut această calitate, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această  lună.

  • Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor sunt obligate să transmită casei teritoriale de pensii competentă, în funcție de domiciliul persoanei decedate, copia certificatului de deces, prin poșta electronică, pentru stabilirea pensiilor de urmaș și pentru acordarea ajutorului de deces. Această obligație încetează în 30 de zile de la finalizarea stării de urgență.

  • în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaș, se suspendă termenele și procedurile pentru revizuirea medicală. Această suspendare încetează în 30 de zile de la finalizarea stării de urgență.

  • prelungirea valabilității deciziilor asupra capacității de muncă emise de medicul expert al asigurărilor sociale, precum și de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, precum și a documentelor doveditoare ale calității de reprezentant legal ori mandatar, a căror valabilitate încetează în perioada stării de urgență, până la expirarea perioadei de 30 zile de la data încetării stării de urgență.

  • plata pensiei de urmaș pentru copiii urmași aflați în continuare la studii se va face fără dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, în perioada stării de urgență. Această dovadă se va prezenta în 30 zile de la data încetării stării de urgență.

  • asigurații care solicită dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională și pentru care în perioada stării de urgență nu se eliberează o recomandare medicală pot transmite către casele teritoriale de pensii, prin poștă sau în format electronic, recomandarea medicului curant eliberată anterior instituirii stării de urgență.

  • Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență, pentru cazurile de accident de muncă sau boală profesională, se transmit caselor teritoriale de pensii prin poștă sau prin mijloace electronice. Pentru recuperarea indemnizațiilor reglementate de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, în perioada stării de urgență, nu mai este necesară avizarea certificatelor de concediu medical de către casele teritoriale de pensii, pentru cazurile de accident de muncă de către direcțiile de sănătate publică și pentru cazurile de boli profesionale sau medici de medicina muncii pentru cazurile de trecere temporară în alt loc de muncă sau reducerea timpului de muncă.

  • despăgubirea în caz de deces, reglementată de Legea nr. 346/2002, se acordă la cererea persoanei îndreptățite în baza documentelor transmise casei teritoriale de pensii, prin poștă sau mijloace electronice.

 

sursa foto: eapn

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)