Măsuri speciale în domeniul insolvenței

Avocații de la Gherghina Law Firm vă semnalează instituirea unor MĂSURI SPECIALE ÎN DOMENIUL INSOLVENȚEI, prin intrarea în vigoare la data de 18 mai 2020 a Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Conform Art. 46 din Legea 55/2020, debitorul aflat în stare de insolvenţă la data de 18 mai 2020, sau care ajunge în stare de insolvenţă poate, pe durata stării de alertă, să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, FĂRĂ A AVEA ÎNSĂ OBLIGAŢIA DE A INTRODUCE ACEASTĂ CERERE. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei.

În plus, dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 nu sunt aplicabile până la încetarea stării de alertă, dată de la care începe să curgă şi termenul de 30 de zile pe care acestea îl prevăd. Corelativ până la aceeaşi dată, nu sunt aplicabile, în mod corespunzător, prevederile art. 66 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 85/2014. De asemenea, pe durata stării de alertă se suspendă aplicabilitatea tezei finale a art. 5 pct. 72 şi a tezei finale a art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe durata stării de alertă, ÎN CAZUL DEBITORILOR CARE ŞI-AU ÎNTRERUPT ACTIVITATEA TOTAL SAU PARŢIAL ca efect al măsurilor adoptate pe perioada stării de urgenţă, menţinute, după caz, şi în perioada stării de alertă, valoarea-prag prevăzută la art. 5 pct. 72 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este de 50.000 lei, atât pentru creditori, cât şi pentru debitori.

În ceea ce îi privește pe CREDITORI, actul normativ stipulează faptul că aceștia pot formula, pe perioada stării de alertă, cerere de deschidere a procedurii insolvenţei NUMAI DUPĂ ÎNCERCAREA REZONABILĂ, dovedită cu înscrisuri comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de încheiere a unei convenţii de plată.

Conform Art. 49 din Legea 55/2020, în procedurile de concordat preventiv aflate în derulare la data de 18 mai 2020, perioada în care se desfăşoară negocierile asupra proiectului de concordat preventiv se prelungeşte cu 60 de zile. În funcţie de etapa în care se află debitorul, perioada de elaborare a ofertei de concordat se prelungeşte, în mod corespunzător, cu maximum 60 de zile sau, după caz, perioada de negociere a ofertei de concordat se prelungeşte, în mod corespunzător, cu maximum 60 de zile.

În cazul debitorului aflat în executarea concordatului preventiv la data de 18 mai 2020 perioada pentru satisfacerea creanţelor stabilite prin concordat se prelungeşte, în mod corespunzător, cu două luni.

Dacă debitorul se află în perioada de observaţie la data de 18 mai 2020 aceasta se prelungeşte cu 3 luni. Corelativ, termenul în care categoriile de persoane îndreptăţite pot propune un plan de reorganizare se prelungeşte cu 3 luni, inclusiv în cazul în care termenul de depunere a planului, prevăzut de lege, a început să curgă.

În cazul în care era depus un plan de reorganizare la dosarul cauzei, la data intrării în vigoare a Legii 55/2020, respectiv 18 mai 2020, dar, urmare efectelor pandemiei de COVID-19, s-au modificat perspectivele de redresare în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului, persoanele îndreptăţite să depună un plan de reorganizare pot, în termen de 3 luni, să depună un plan de reorganizare modificat, notificând creditorii, prin grija administratorului judiciar, asupra acestei intenţii, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii.

În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data de 18 mai 2020, durata executării planului de reorganizare judiciară se prelungeşte cu două luni.

Debitorul aflat în reorganizare judiciară, care ŞI-A ÎNTRERUPT ACTIVITATEA TOTAL ca efect al măsurilor adoptate de autorităţile publice competente potrivit legii, poate solicita judecătorului sindic, în termen de 30 de zile  de la data intrării în vigoare a legii, suspendarea executării planului pentru un termen care nu poate depăşi două luni. Cererea se judecă de urgenţă, pe bază de înscrisuri, fără citarea părţilor. Vă informăm că încheierea pronunţată de judecătorul sindic poate fi atacată cu apel, potrivit art. 43 din Legea 85/2014, termenele prevăzute reducându-se la jumătate.

În cazul debitorului aflat în reorganizare judiciară la data intrării în vigoare a prezentei legi, care ŞI-A ÎNTRERUPT ACTIVITATEA TOTAL SAU PARŢIAL ca efect al măsurilor adoptate de autorităţile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, perioada de executare a planului de reorganizare se poate prelungi fără a depăşi o durată totală a derulării sale de 5 ani, şi se poate modifica, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condiţiile prevăzute la art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

În final, dorim să subliniem faptul că în conformitate cu dispozițiile Art. 52 din Legea 55/2020, pentru debitorul care ŞI-A ÎNTRERUPT ACTIVITATEA TOTAL SAU PARŢIAL ca efect al măsurilor adoptate de autorităţile publice, pe durata stării de urgenţă şi/sau de alertă, durata iniţială de executare a planului de reorganizare, prevăzută de art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, fără a depăşi o durată totală a derulării planului de 5 ani, şi a modificării, în mod corespunzător, dacă este cazul, în condiţiile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

sursa foto: wall-street

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)