Legea nr. 62/2020 privind amânarea plății chiriei, facilități atât pentru locatar, cât și pentru locator

Astăzi, 21 mai 2020, în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 425 a fost publicată Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență.

În acest context, partenerii noștri, avocații de la Gherghina Law Firm, vor răspunde întrebărilor generate de promulgarea acestei Legi, urmând a clarifica beneficiarii, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, procedura de urmat pentru obținerea acestei facilități, precum și explicarea derogărilor instituite de la Codul fiscal.

În ce constă facilitatea acordată?

Actul normativ prevede posibilitatea amânării plății chiriei pentru un imobil fără plată de dobânzi și penalități, urmând ca plata chiriilor să fie efectuată de către organul fiscal teritorial competent, la cererea locatarilor.

Această amânare se aplică pentru toată perioadă stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență, respectiv în primele 30 de zile de stare de alertă.

În plus, dispozițiile legii prevăd un avantaj și în privința locatorilor, avantaj ce va fi explicat pe larg în finalul prezentului articol.

Care sunt beneficiarii facilității?

În conformitate cu dispozițiile Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 62/2020 vă informăm că în categoria locatarilor sunt prevăzuți următorii beneficiari:

 • Operatori economici
 • Practicanți ai profesiilor liberale
 • Entități juridice de drept privat
 • Persoane fizice

Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească destinatarii facilității?

 1. În primul rând, dorim să subliniem faptul că imobilul pentru care se solicită amânarea plății chiriei trebuie să fie înregistrat ca sediu, punct de lucru sau locuință.
 1. În plus, locatarii persoane juridice trebuie să fi fost afectați de situația epidemiologică generată de COVID-19 și măsurile dispuse de autorități, încadrandu-se într-una din ipotezele următoare:
 • au avut activitatea întreruptă pe perioada stării de urgență
 • veniturile sau încasările au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic pe perioada stării de urgență

Iar în cazul persoanelor fizice, acestea trebuie să fi fost afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență.

 1. Vă atragem atenția că pentru a beneficia de această amânare, locatorul trebuie să fie de acord ca să primească chiria de la organul fiscal competent, în acest sens fiind obligatorie încheierea unui act adițional la contractul de locațiune în care se vor preciza următoarele:
 • acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare, suma aferentă acestei perioade de amânare
 • datele de identificare ale celor două părți
 • datele contului bancar al locatorului în care urmează să se efectueze plata de către organul fiscal
 • data semnării și semnăturile ambelor părți
 1. Chiria lunară specificată în actul adițional este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020.
 1. Valoarea chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație.
 1. Să fie posibilă dovedirea imposibilității efectuării plății chiriei.

Care este procedura prin care se obține facilitatea?

Conform Art. 1 alin. (3) din Legea nr.62/2020 locatarul care dorește amânarea la plata chiriei va depune o cerere la organul fiscal teritorial competent, însoțită de:

 • contractul de locațiune între locator și locatar
 • actul adițional cu precizările menționate mai sus
 • orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional

Vă informăm că actul normativ prevede posibilitatea depunerii cererii și prin poștă electronică la o adresă de e-mail care va fi afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.

Când se pot depune cererile pentru acordarea facilității?

Subliniem faptul că la Art. 5 se stipulează că ministerele de resort vor trebui să elaboreze proceduri de punere în aplicare a Legii în discuție, în termen de 15 zile începând de astăzi, 21 mai 2020.

Ce se întâmplă cu chiriile astfel amânate?

Actul normativ, prevede expres faptul că locatorii vor primi contravaloarea chiriilor astfel amânate de la organul fiscal competent, urmând ca mai apoi, ulterior amânării, locatarii să plătească chiriile lunare organului care a efectuat plata către locator, EȘALONAT, ÎN RATE EGALE, până la data de 31 decembrie 2020.

IMPORTANT – În cazul în care locatarii nu își îndeplinesc obligația menționată anterior, organul fiscal competent va proceda la executarea silită a creanțelor nerecuperate conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

DISPOZIȚII CARE ÎI VIZEAZĂ PE LOCATORI

Vă semnalăm că actul normativ în discuție prevede la Art. 2 alin. (1) o derogare de la dispozițiile Codului fiscal, în sensul că pentru anul 2020 NU SUNT VENITURI IMPOZABILE veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.

Ce condiție trebuie îndeplinită pentru a beneficia de derogare?

Însă pentru a beneficia de această derogare instiuită în favoarea locatorilor, trebuie ca aceștia să reducă pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani si/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravalorea folosinței bunului aferentă lunii februarie 2020.

IMPORTANT – Îndeplinirea acestei condiții naște în favoarea contribuabililor o altă derogare de la prevederile Codului Fiscal, respectiv de la art.170. Astfel, Legea nr. 62/2020 stipulează că în anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual contravalorea folosinței bunului imobil redusă.

Pentru cât timp este valabilă derogarea?

Vă aducem la cunoștință faptul că locatorii pot beneficia de scutirea plății impozitului pentru perioada pe care s-a negociat scăderea cu cel puțin 30% a contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Condiții speciale pentru persoanele fizice

De cele două deregori beneficiază și persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contract de închiriere și, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria de veniturilor din activități independente, în condițiile prevăzute mai sus.

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit și ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Vă semnalăm faptul că veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporție de 80% din valoarea lor.

Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie să se reducă pe perioada anului 2020 contravalorea folosinței bunului, stabilită în bani și/sau natură, cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinței bunului aferentă lunii februarie 2020.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)