Măsuri menținute în domeniul social și economic, DAR CU MODIFICĂRI

Deși, au fost adoptate o serie de măsuri pentru a proteja domeniul social și economic în perioada stării de urgență, ţinând cont de faptul că starea de alertă nu constituie o revenire la normalitate, autoritățile au venit în sprijinul angajaților și a beneficiarilor unor măsuri de asistență socială prin menținerea unor facilități și după încetarea stării de urgență pe teritoriul României.

 

În primul rând, prin Ordonanța de Urgență nr. 70/2020, s-a prevăzut la Art. 1 alin.(1) faptul că acordarea indemnizaţiilor prevăzute de art. XI şi art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte şi pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de urgenţă şi 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în care se vor menţine restricţiile.

Însă, prin intrarea în vigoare a Legii 55/2020 la data de 18 mai 2020, s-a stabilit prin Art. 24 faptul că prevederile OUG nr. 30/2020 se aplică în continuare, fără întrerupere, de la data încetării stării de urgenţă instituite prin decret, pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.

 

În plus, OUG 30/2020 a fost aprobată prin Legea 59/2020 cu unele modificări și completări, ce se aplică începând de astăzi, 22 mai 2020, pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

1. Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, s-a modificat prin INSERAREA UNEI EXCEPȚII în privința anului 2020, în sensul că prevederile Legii se aplică şi pe perioada imediat următoare încetării stării de urgenţă, până la încheierea anului şcolar.

Tot cu referire la Legea nr.19/2020, s-a modificat prima condiție care trebuie îndeplinită pentru a beneficia de dispozițiile legii, astfel încât părinții trebuie să aibă copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau să aibă copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ (deosebire față de vechea reglementare în care vârsta copiilor cu dizabilități era până la 18 ani);

Cererea pe care o va depunde părintele la angajator, de astăzi va fi însoţită și de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului.

Decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator, conform legii.

2. Vă aducem la cunoștință că a intervenit o modificare și în privința indemnizației acordată avocaţilor a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, dacă în luna pentru care solicită indemnizaţia au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depăşesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Astfel, actul normativ, stipulează că începând de astăzi, prin sintagma “au realizat încasări” se înţelege că în perioada de referinţă au realizat venituri din exercitarea profesiei, precum şi orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 şi 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii pot acorda tichete de masă salariaţilor ale căror contracte de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a instituirii stării de urgenţă. Salariaţii primesc tichetele de masă exclusiv pe suport electronic, valoarea tichetelor de masă pe suport electronic fiind transferată lunar salariaţilor de către unitatea emitentă de tichete de masă pe suport electronic, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului încheiat de unitatea emitentă cu angajatorul.

În final, dorim să vă semnalăm faptul că Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 a instituit o EXCEPȚIE de la regula generală, conform căreia perioadele în care contractul de muncă este suspendat este luat în calcul la șomaj numai dacă e vorba de incapacitate temporară de muncă. Prin urmare, actul normativ prevede în mod expres că perioada în care salariații sunt în șomaj tehnic, în timpul stării de urgență și în timpul stării de alertă, este luată în calcul ca vechime în muncă pentru stabilirea șomajului obișnuit.

Vă informăm că pentru a obține șomajul obișnuit, un salariat rămas fără locul de muncă are nevoie de o vechime în muncă de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni de dinaintea înregistrării cererii de ajutor de șomaj, spre deosebire de șomajul tehnic care nu este condiționat de o anumită vechime în muncă.

sursa foto: freepik

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)