În caz de violență domestică, agresorul nu va putea încasa alocația de stat pentru copii

Cu toate că organizațiile non-guvernamentale, instituțiile statului si organizațiile internaționale au făcut demersuri pentru a combate violența domestică și pentru a ajuta victimele, aceasta constituie încă o problemă majoră în societatea noastră, avand in vedere consecințele care pot fi devastatoare, cu impact fizic, psihologic și emoțional pe termen lung.

În acest context, este important de subliniat faptul că în România violența domestică este reglementată de mai multe acte normative, printre care se numără Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Codul penal.

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, fiind principala lege care reglementează această problemă, prevede că violența domestică înseamnă orice inacțiune sau acțiune intenționată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima.

O nouă măsură adoptată de autorități, pentru a veni în sprijinul victimelor, constă în schimbarea recentă a legislației cu privire la alocația copiilor în cazurile de violență domestică. Astfel, prin publicarea Legii nr. 114/2023 în Monitorul Oficial nr. 402 din data de 10.05.2023, începând cu data de 13 mai 2023, urmează să fie modificată atât Legea nr. 217/2023 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, cât și Legea nr. nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii.

Concret, se poate institui, prin ordin de protecţie, interdicţia pentru agresor de a încasa alocaţia de stat pentru copii şi încuviinţarea încasării acesteia de către părintele/persoana căruia/căreia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau la care s-a stabilit reşedinţa acestuia sau, în cazul în care există un ordin de protecţie, părintele/persoana beneficiar/beneficiară al/a măsurii de protecţie pe durata valabilităţii ordinului de protecţie şi atât timp cât i-a fost încredinţat copilul sau în situaţia în care copilul are stabilită reşedinţa la acesta/aceasta.

Important: interdicţia se comunică, de îndată, agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială sau a municipiului Bucureşti, după caz.

 

În lumina ultimelor noutăți legislative, este esențial să luăm măsuri pentru a stopa agresorii și pentru a-i face responsabili pentru faptele lor. Prin intermediul colaborării și al schimbului de informații, putem construi un mediu sigur și sănătos pentru toți membrii societății noastre, motiv pentru care te incurajăm, ca în situația în care cunoști pe cineva care se află într-o astfel de situație dificilă, încurajează-l să solicite un ordin de protecție.

 

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)