Digitalizarea popririlor devine mai prietenoasă cu debitorii

În era digitală în care trăim, sistemele electronice sunt omniprezente și reprezintă o componentă vitală a societății noastre moderne. De la telefoanele mobile la computerele personale și la sistemele de securitate, tehnologia digitală este utilizată în toate aspectele vieții noastre, inclusiv în procesul de recuperare a datoriilor.

Digitalizarea popririlor, prin implementarea sistemului e-Popriri, a reprezentat o schimbare majoră, având un impact semnificativ în ceea ce privește o mai mare eficiență, transparență și economie de timp și resurse. Platforma e-Popriri este un spațiu privat de pe portalul ANAF, pus la dispoziția instituțiilor de credit, prin intermediul căreia sunt comunicate actele de executare silită transmise electronic la distanță.

Pe lângă avantajele pe care le presupune acest sistem de recuperare a datoriilor, în practică au existat numeroase aspecte care au născut preocupări pentru autorități, precum și nemulțumiri din partea debitorilor, una dintre acestea fiind rezolvată printr-un nou act normativ, oficializat marți, 09.05.2023, prin publicarea în Monitorul Oficial Partea I nr. 399 a Ordinului nr. 626/2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora.

 

 

Probabil până în prezent te-ai întâlnit cu situația în care ai avut o amendă neplătită, pentru care a fost instituită o poprire. Problema pe care ai descoperit-o cu această situație a fost că, în cazul în care se instituie o poprire, aceasta se aplicată pe toate conturile bancare ale debitorului, existând riscul ca suma datorată să fie retrasă de mai multe ori din conturi bancare diferite, deoarece băncile nu comunică constant, prin e-Popriri, informații despre sumele din conturile datornicilor.

Te informăm că, începând cu data de 1 octombrie 2023, acest dezavantaj creat debitorilor va fi înlăturat, deoarece Ordinul nr. 626/2023, menționat mai sus, instituie în sarcina instituțiilor de credit obligația de a realiza împreună cu ANAF reconcilierea informațiilor existente în bazele de date proprii cu privire la măsurile de executare silită prin poprire asupra disponibilităților bănești, inclusiv în ceea ce privește actualizarea sumelor rămase de recuperat din acestea la data concilierii, în baza unui calendar stabilit cu băncile.

Practic în acest mod, debitorilor nu le vor mai fi afectate disponibilitățile bănești, iar, pe de altă parte, organele fiscale nu vor mai fi puse în situația de a restitui sumele încasate în plus.

 

 

Deși măsura prezentată constituie un avantaj pentru datornici, sperăm că veți putea evita instituirea unei popriri în viitor prin administrarea corectă a finanțelor personale și respectarea termenelor de plată.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)