Frauda la TVA devine infracțiune: Consecințe grave pentru evazioniști!

Avocații de la Gherghina Law ne-au semnalat publicarea Legii nr. 125/2023 privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în Monitorul Oficial nr. 440 din 22.05.2023.

Începând cu data de 25 mai 2023, data intrării în vigoare a actului normativ, acțiunea sau inacțiunea comisă în cadrul unor scheme frauduloase cu caracter transfrontalier având ca efect diminuarea cu cel puțin 10.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului Uniunii Europene, constituie infracțiune.

Prin acțiune sau inacțiune comisă in cadrul unei scheme frauduloase transfrontaliere se înțelege:
a) utilizarea sau prezentarea de declaraţii sau documente false, incorecte sau incomplete privind TVA;
b) nedivulgarea de informaţii privind TVA, atunci când aceste informaţii trebuie divulgate potrivit legii;
c) prezentarea de declaraţii corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.

 

Noua infracțiune se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Important: Tentativa la infracțiunea prezentata anterior se pedepseşte.

 

Menționăm faptul că noul cadru legislativ de completare a Legii privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale transpune art. 3 alin. (2) lit. d) din Directiva (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 198 din 28 iulie 2017.

 

Evaziunea fiscală rămâne una dintre cele mai serioase probleme cu care se confruntă societatea în ansamblul sau, prin raportare la impactul său negativ asupra economiei, bugetului și stabilității financiare. Totuși, schimbările legislative recente, precum introducerea pedepselor cu închisoarea pentru fraudele majore, arată o determinare puternică din partea autorităților de a combate acest fenomen nociv.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)