CEDO deschide calea către egalitatea cuplurilor de același sex în România

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a emis recent o hotărâre importantă cu privire la recunoașterea și protecția cuplurilor de același sex în România. Într-un caz adus în fața Curții, douăzeci și unu de cupluri au reclamat faptul că legislația românească nu recunoaște și nu protejează relațiile lor de același sex, argumentând că aceasta constituie o încălcare a dreptului lor la respectul pentru viața privată și de familie și o discriminare împotriva lor pe motive de orientare sexuală.

Considerentele cauzei

Persoanele implicate se aflau în relații de același sex, locuind împreună pentru perioade variabile. La diferite date, aceștia au înștiințat birourile locale ale stării civile cu privire la intenția lor de a se căsători, dar autoritățile au respins notificarea fiecărui cuplu, considerând că solicitările lor sunt contrare Articolelor 271 și 277 din Codul Civil.

Solicitanții s-au plâns că nu au mijloace de protejare legală a relațiilor lor respective, deoarece le este imposibil să încheie împreună orice formă de uniune recunoscută legal în România. În opinia lor, aceasta constituie o încălcare a dreptului lor la respectarea vieții lor private și de familie, așa cum este protejat de Articolul 8 al Convenției, care prevede:

“Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului și a corespondenței sale.

Nu va fi permisă nicio intervenție a unei autorități publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care aceasta este prevăzută de lege și este necesară într-o societate democratică în interesul securității naționale, a siguranței publice sau a bunăstării economice a țării, în scopul prevenirii tulburării sau a infracțiunii, în interesul protecției sănătății sau al moralei, sau în interesul protejării drepturilor și libertăților altora.”

 

Solicitanții au considerat că lipsa recunoașterii legale și protecției pentru familiile lor le privează de demnitatea ca soți, îi stigmatizează și le provoacă daune, validând și chiar încurajând prejudecăți împotriva lor.

Situațiile concrete de care se lovesc cei aflați în relații cu persoane de același sex

  • în spitale sau alte instituții medicale, partenerii din astfel de uniuni nu au nicio recunoaștere a statutului lor de rude (aparținători); ei nu pot lua decizii în numele partenerului și nu pot recupera trupul partenerului lor decedat din morgă;
  • nu pot beneficia de concediu în caz de deces sau boală gravă a partenerului;
  • ei nu au dreptul de a fi coasigurați în cadrul contractului de asigurare de sănătate al partenerului;
  • nu au dreptul de a continua închirierea locuinței în cazul în care celălalt partener părăsește definitiv locuința sau decedează, dacă acesta este deținătorul contractului de închiriere relevant;
  • dacă un partener decedează din vina unei terțe părți, partenerul rămas nu va avea dreptul să primească compensații (așa cum ar avea un soț supraviețuitor) sau dreptul la o pensie de supraviețuitor;
  • nu pot fi obligați să susțină financiar celălalt partener în cazul în care acesta suferă incapacitate de muncă;
  • angajatorii nu pot fi obligați, în ceea ce privește dreptul angajatului de a lua concediu, să ia în considerare faptul că doi parteneri ar trebui să poată alege aceeași perioadă în care să ia concediu, așa cum se întâmplă în cazul soților;
  • nu pot înființa o întreprindere familială;
  • nu sunt identificați expres de lege ca beneficiari ai unei protecții speciale (inclusiv protecție penală) în caz de violență domestică;
  • nu sunt eligibili să obțină un împrumut de la o bancă pentru a cumpăra o casă împreună (în cadrul programului “Prima Casă” pentru proaspeții căsătoriți).

 

Guvernul a susținut că autoritățile au arătat disponibilitatea lor de a aborda problema căsătoriei între persoane de același sex și că încercările de a reglementa situația cuplurilor de același sex la nivel național urmează calea democratică adecvată și ar trebui să li se permită să ajungă la maturitate în ritmul lor propriu (insa nu au existat probe care sa dovedeasca preocuparea statului in aceasta problema). In plus, s-a invocat faptul că o parte dintre drepturile pe care reclamanții susțin că nu le pot exercita din cauza lipsei de recunoaștere legală a cuplurilor lor de același sex ar putea fi exercitate în mod eficient prin încheierea de contracte civile de drept privat.

 

Decizia Curții

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că România a încălcat dreptul la respectarea vieții private și de familie al solicitanților, conform Articolului 8 din Convenție. În lumina celor de mai sus, Curtea a constatat că niciunul dintre motivele de interes public invocate de Guvern nu prevalează asupra interesului reclamanților de a avea relațiile respectate și protejate adecvat de lege. Curtea a concluzionat că statul pârât a depășit marginea de apreciere și nu a respectat obligația sa pozitivă de a asigura dreptul reclamanților la respectarea vieții lor private și de familie. 

 

Concluzii și consecințe

CEDO a subliniat că, deși statele membre au o marjă de apreciere în ceea ce privește regimul legal specific oferit cuplurilor de același sex, aceasta este semnificativ redusă atunci când vine vorba de recunoașterea și protecția acestora. Hotărârea CEDO subliniază necesitatea ca România să acorde recunoaștere și protecție juridică cuplurilor de același sex.

Această hotărâre a CEDO reprezintă un pas important în lupta pentru egalitatea drepturilor și recunoașterea cuplurilor de același sex în România, decizia obligand statul român să ia măsuri pentru a asigura recunoașterea și protecția juridică adecvată.

În concluzie, hotărârea CEDO privind încălcarea drepturilor cuplurilor de același sex în România reprezintă un pas important către garantarea egalității de drepturi și eliminarea discriminării. Este esențial ca toate statele să asigure recunoașterea și protecția juridică adecvată a cuplurilor de același sex, respectând astfel drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor.

 

 

Știai că….?

Până în 1996, articolul 200 din Codul Penal Român din 1968 pedepsea “relațiile sexuale între persoane de același sex” cu închisoare de la unu la cinci ani? Această prevedere a fost abrogată și înlocuită de o clauză care pedepsea cu închisoare relațiile homosexuale dacă erau “desfășurate în public sau dacă [un astfel de comportament] provoca scandal public”; această prevedere a fost abrogată în 2001.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)