Află care sunt modificările legislative cu privire la contractele de credit pentru consumatori

Într-o lume în care creditele devin din ce în ce mai indispensabile pentru a-ți îndeplini visele și obiectivele financiare, este crucial să fim la curent cu drepturile și beneficiile pe care le avem în calitate de consumatori. Și, cu bucurie, iți spunem că există schimbări recente în legislația privind contractele de credit pentru consumatori, schimbări menite să protejeze și să ofere o mai mare transparență și siguranță persoanelor fizice în relația cu instituțiile financiare.

În acest articol, ne propunem să explorăm în detaliu aceste modificări și să înțelegem cum ele afectează consumatorii. Analiza drepturilor și beneficiilor noi pe care le oferă modificările legislative, în ceea ce privește contractele de credit, precum și cum acestea pot contribui la o experiență mai justă și sigură pentru consumatori, este realizată de avocații de la Gherghina Law.

În data de 23.05.2023, în Monitorul Oficial nr. 446, a fost publicată Legea nr. 134/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

IMPORTANT: Modificările și completările prezentate în cele ce urmează sunt în vigoare începând astăzi, 26 mai 2023.

 

1. Se introduce o excepție cu privire la irevocabilitatea ofertei, în perioada de reflecție pentru consumator

Oferta este irevocabilă pentru creditor, cu excepţia situţiei în care creditorul furnizează consumatorului o nouă FEIS care să reflecte doar modificările intervenite, dacă, în cadrul perioadei de reflecţie, informaţiile financiare pe baza cărora s-a efectuat evaluarea bonităţii consumatorului şi/sau care au fost furnizate de consumator şi au stat la baza emiterii FEIS suferă modificări sau raportul de evaluare/actele de proprietate al/ale imobilului ce urmează a fi achiziţionat nu a/nu au fost furnizat/furnizate la data întocmirii FEIS.

 

2. Se instituie o nouă obligaţie pentru creditor cu privire la simulatorul de credite

In acest sens, s-a introdus un nou articol, respectiv Art. 91 care prevede: “Creditorul pune la dispoziţia consumatorului, pe propriul site web, un simulator care să calculeze DAE aferentă creditului, oricare ar fi suma creditului şi perioada de creditare alese de consumator, în limita ofertei creditorului.”

 

3. Clarificari cu privire la comisionul de administrare cont curent

Comisionul de administrare cont curent va fi stabilit in suma fixa, suma ce va fi perceputa tuturor consumatorilor cu acelasi tip de credit, in cadrul aceleiasi institutii, pentru credite acordate in aceeasi perioada de timp.

AMINTIM faptul ca:

  • si comisionul de analiza dosar si comisionul unic trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca cele expuse anterior, introduse pentru comisionul de administrare cont curent (sa fie o suma fixa, nu procent si sa fie acelasi pentru toti consumatorii).
  • comisionul de administrare se percepe, în limita costurilor efective ale creditorului, pentru monitorizarea/înregistrarea/efectuarea de operaţiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorului. În cazul în care acest comision se calculează ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al creditului.
  • comisionul unic va fi stabilit într-un cuantum care să reflecte în mod exclusiv costurile suportate de creditor pentru furnizarea serviciului prestat la cererea consumatorului.

 

 4. Operatorii nu pot refuza incasarea ratelor in moneda creditului

Concret, creditorii nu vor mai avea dreptul să refuze încasarea ratelor de credit în moneda creditului.

Anterior, textul avea urmatorul continut “creditorii nu au dreptul să refuze încasarea ratelor de credit în moneda în care s-a acordat creditul”. Astfel, reformularea ține cont de faptul că, printr-o eventuală conversie, moneda creditului se schimbă și automat ea nu mai coincide cu moneda în care s-a acordat inițial creditul.

 

5. Stipularea termenului in care Consumatorul optează pentru acceptarea/respingerea ofertei

Consumatorul optează pentru acceptarea/respingerea ofertei în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.”

 

6. Clarificare cu privire la modificarea contractelor aflate in derulare

In acest sens, a fost inlocuita conjunctia “sau” cu “si”, astfel incat, in cazul modificarii contractelor aflate în derulare, care se va face prin acte adiţionale convenite cu creditorii, nu se pot percepe costuri şi nici nu pot fi solicitate garanţii suplimentare din partea consumatorilor.

AMINTIM faptul ca:

  • Creditorii efectuează şi pun la dispoziţia consumatorului, la momentul solicitării conversiei creditelor, fără costuri şi comisioane suplimentare, o simulare privind graficul de plăţi, atât în moneda contractului, cât şi în moneda de conversie.
  • Se interzice încheierea unui nou contract de credit ca urmare a efectuării conversiei, cu excepţia cazului în care consumatorul solicită în mod expres acest lucru.

 

7. Se instituie o noua obligatie pentru creditor in ceea ce priveste rambursarea anticipata, nascandu-se un nou drept pentru consumator

Creditorul trebuie sa ofere, în scris, consumatorului, la cererea acestuia, o simulare pentru fiecare dintre cele 3 opţiuni, pe care le are in privinta rambursarii anticipate a creditului.

Banca are obligaţia de a informa consumatorul cu privire la acest drept.

In plus, trebuie precizat ca o copie a simulării furnizate va fi păstrată de creditor, iar altă copie va fi înmânată consumatorului.

Practic, consumatorul trebuie informat ca, in cazul in care va dori sa ramburseze anticipat creditul, are dreptul sa solicite de la institutia financiara cate o simulare pentru fiecare optiune pentru care poate opta. Astfel, daca creditorul primeste o astfel de solicitare, trebuie sa furnizeze consumatorului 3 simulari, cate una pentru:

a) menţinerea valorii ratei lunare şi diminuarea perioadei de creditare iniţiale;

b) diminuarea valorii ratei lunare şi menţinerea perioadei de creditare iniţiale;

c) diminuarea valorii ratei lunare şi diminuarea perioadei de creditare iniţiale.

 

8. Se completeaza lista solutiilor pe care le poate oferi un creditor unui consumator

Prin urmare, in situatia unui consumator care are dificultati la plata ratelor, creditorul poate oferi ca solutie reducerea soldului datoriei.

 

9. Clarificari cu privire la modul in care se ofera consumatorului solutiile corespunzatoare

Anterior, textul normativ prevedea faptul ca dupa inregistrarea unui numar de 60 de zile consecutive restanta de catre consumator, creditorul va depune diligentele necesare pentru a transmite in scris consumatorului solutiile corespunzatoare pentru achiatarea debitului, pe baza informatiilor primite de la consumator privind situatia sa.

Modificarea consta in faptul ca acum creditorul trebuie sa contacteze, dupa cele 60 de zile de restanta, consumatorul pentru a obtine informatii privind situatia financiara a acestuia, iar in baza informatiilor primite sa ofere solutiile corespunzatoare.

Practic, pentru a elimina dubiul cu privire la modul in care creditorul intra in posesia informatiilor despre starea financiara a consumatorului, s-a stipulat in mod expres faptul ca dupa cele 60 de zile creditorul este obligat sa ia legatura cu consumatorul, astfel incat sa poata lua cele mai bune masuri, care sa previna declararea scadentei anticipate si initierea unei proceduri de executare silita.

 

10. Cesiunea contractului de credit

Notificarea prin care se aduce consumatorului la cunostinta cesiunea intervenita trebuie sa cuprinda pe langa cuantumul sumei datorate si documentele care atesta elementele componente ale acestei sume.

Anterior, actul normativ prevedea doar faptul ca documentele trebuie sa ateste suma datorata.

 

11. Recomandarile efectuate de intermediarii de credite

In cazul in care furnizeaza servicii de consiliere consumatorilor, intermediarii de credite nelegati, analizeaza un număr suficient de mare de contracte de credit disponibile pe întreaga piaţă, respectiv cel puţin un tip de contract existent în oferta fiecărui creditor, şi recomandă cel puţin 3 contracte de credit adecvate nevoilor, situaţiei financiare şi circumstanţelor personale ale consumatorului.

Anterior, legislatia prevedea faptul ca intermediarii de credite nelegati recomanda cel putin doua contracte de credit.

 

12. Asociatiile de protectia consumatorilor

A fost adaugata posibilitatea ca asociatiile de protectie a consumatorilor sa poata sesiza ANPC (anterior erau mentionati doar consumatorii), in vederea asigurarii respectarii dispozitiilor prevazute de OUG nr. 21/2016.

 

13. Reglementarile referitoare la Centrala Riscului de Credit se aplica si entitatilor care desfasoara activitate de recuperare creante

Entităţile care desfăşoară activitate de recuperare creanţe au obligaţia de a raporta la Centrala Riscului de Credit a Băncii Naţionale a României date individuale cu privire la creanţele achiziţionate şi titularii acestora, în conformitate cu reglementările în domeniu emise de Banca Naţională a României.

Entităţilor care desfăşoară activitate de recuperare creanţe li se aplică prevederile reglementărilor referitoare la Centrala Riscului de Credit emise de Banca Naţională a României.”

 

14. Modificari cu privire la tipurile contractelor ce pot fi cesionate

Anterior puteau fi cesionate, catre entităţile care desfăşoară activitatea de recuperare creanţe, contractele de credit neperformante, cele pentru care a fost declarata scadenta anticipata si cele pentru care a fost initiata executarea silita.

Acum a fost eliminata posibilitatea de a cesiona contractele neperformante catre firme de recuperare creante si a fost adaugata posibilitatea cesionarii creantelor rezultate din contractele pentru care perioada de rambursare stabilită contractual a expirat, ramanand neschimbata posibilitatea cesionarii contractelor pentru care a fost declarata scadenta anticipata si cele pentru care s-a initiat procedura executarii silite.

 

15. Modificari cu privire la modul de informare al consumatorului cu privire la cesiune

Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la transferul dreptului de proprietate asupra creanţelor către noul creditor, prin scrisoare recomandată.

Anterior se prevedea faptul ca cesiunea se notifica in termen de 10 zile calendaristice de la incheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

 

Păstrează-ți zâmbetul pe buze și fii un consumator informat și precaut în lumea creditelor!

 

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)