Revenge porn devine infracțiune

Pornografia din răzbunare sau non-consensuală, denumită și “revenge porn”, reprezintă o formă crudă de abuz și hărțuire sexuală, în care imagini sau videoclipuri intime și private sunt distribuite fără consimțământul persoanei implicate, în scopul de a o umili, de a o răni sau de a obține retribuție.

Revenge porn are un impact devastator asupra vieților victimelor sale, deoarece actele nelegale nu numai că încalcă intimitatea și demnitatea umană, dar au și consecințe emoționale, sociale și profesionale profunde. Victimele se confruntă cu rușine, stigmatizare și suferă adesea de tulburări de sănătate mentală, cum ar fi anxietatea, depresia și gândurile de suinucidere. De asemenea, pot suferi de ostracizare socială și pierderea locurilor de muncă sau a oportunităților de carieră, întrucât pornografia din răzbunare poate fi folosită ca armă pentru a le distruge reputația.

În fața acestei grave amenințări, s-au luat măsuri pentru a combate și a reduce incidența acestui fenomen. Legislația în multe jurisdicții a fost actualizată pentru a incrimina aceste acțiuni și pentru a oferi victimelor instrumentele necesare pentru a lupta împotriva agresorilor lor. Organizații non-guvernamentale, grupuri de activiști și tehnologii s-au mobilizat pentru a crea campanii de conștientizare, pentru a sprijini victimele și pentru a educa publicul cu privire la implicațiile grave ale acestui fenomen.

În acest articol, vă aducem la cunoștință faptul că prin Legea nr. 171/2023 pentru modificarea și completarea art. 226 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal a fost incriminat așa-numitului „revenge porn”.

Astfel, începând cu data intrării în vigoare a noului act normativ, respectiv 18 iunie 2023, divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, în orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate sau identificabile după informațiile furnizate, fără consimțământul persoanei înfățișate, de natură să provoace acesteia o suferință psihică sau să aducă atingere imaginii sale, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Legea nr. 171/2023 stipulează în mod expres faptul că prin imagine intimă se înțelege orice reproducere, indiferent de suport, a imaginii unei persoane nude, care își expune total sau parțial organele genitale, anusul sau zona pubiană sau, în cazul femeilor, și sânii, ori care este implicată într-un raport sexual sau act sexual.

Actul normativ instituie și o excepție, cu privire la situația în care fapta descrisă mai sus nu constituie infracțiune, respectiv “dacă făptuitorul surprinde săvârșirea unei infracțiuni sau contribuie la dovedirea săvârșirii unei infracțiuni.”

IMPORTANT: Subliniem faptul că textul legal nu impune vreo cerință esențială a mobilului autorului, astfel încat nu e necesar ca infractorul să divulge o imagine intimă a unei alte persoane doar în scopul de razbunare, fiind astfel în prezența infracțiunii indiferent de motivația sau intenția care a condus la comiterea actului ilegal.

 

Pornografia din răzbunare este o realitate în societatea noastră și este responsabilitatea noastră colectivă să o combatem. Prin educație, legislație, sprijin pentru victime și promovarea valorilor de respect și empatie, putem construi o lume în care nimeni să nu mai fie victimă a unui astfel de act.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)