Termenul de depunere a declarațiilor fiscale NU se mai amână!!!

Având în vedere că în data de 21 Martie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, Ministerul Finanțelor Publice si ANAF au decis renunțarea la propunerea de prorogare a termenului de depunere a declarațiilor, prin urmare declarațiile fiscale se vor depune pâna la data de 25.03.2020.

Această măsură a fost adoptată întrucât Ministerul Finanțelor Publice va trebui să aibă o situație fiscală actualizată în scopul rambursării TVA cât mai urgent, asigurând astfel fluxul de capital atât de necesar pentru companii în perioada dificilă ce va urma.

Conducerea Ministerului Finanțelor Publice și ANAF asigură contribuabilii că toate cazurile excepționale și argumentate de întârzieri în depunerea declarațiilor vor fi tratate cu toată deschiderea și indulgența prevăzută de lege.

Totodată, pentru susținerea mediului de afaceri, au mai fost stabilite următoarele măsuri:

  • nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a ordonanțe de urgență și neachitate până la 30 de zile după încetarea stării de urgență;
  • aceste obligații fiscale nu sunt considerate obligaţii fiscale restante;
  • se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale;

Aceste măsurile fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Sursa: www.mfinante.gov.ro

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)