CJUE:Întrebare preliminară cu privire la procedura cererilor de oferte

Autor : drd. Mihaela MAZILU-BABEL

Judecătorul italian se întreabă cu privire la procedura cererilor de oferte. (C-65/15)

Situația de fapt:
1. organizarea unei proceduri de cerere de oferte cu privire la concesiuni cu o durată mai mică decât cea a concesiunilor acordate anterior, în condițiile în care procedura de cerere de oferte menționată este organizată în scopul declarat de remediere a consecințelor derivate din nelegalitatea excluderii unui anumit număr de operatori din cadrul procedurilor de cerere de oferte anterioare – conformitatea acestei organizări cu dreptul UE primar incident
2. posibilitatea ca cerința unei alinieri temporale a scadențelor concesiunilor să constituie o justificare adecvată pentru o durată a concesiunilor care fac obiectul procedurii de cerere de oferte mai redusă decât cea a concesiunilor atribuite în trecut
3. conformitatea cu dreptul UE a unei dispoziții naționale prin care se impune cedarea cu titlu gratuit a utilizării bunurilor materiale și imateriale deținute în proprietate care constituie rețeaua de gestiune și de colectare a jocurilor în caz de încetare a activității din cauza expirării duratei concesiunii sau ca efect al unor decizii de decădere sau de revocare
4. cauza care stă la baza trimiterii este o cauză penală
5. domeniul jocurilor de noroc.

Dispoziții incidente: Articolul 49 și următoarele și articolul 56 și următoarele TFUE, astfel cum au fost interpretate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea pronunțată la 16 februarie 2012 [în cauzele conexate C-72/10 și C-77/10]

Mihaela MAZILU-BABEL
Doctorand, Facultatea de Drept și Ştiințe Sociale, Universitatea din Craiova

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)