ASOCIAT UNIC ÎN MAI MULTE SOCIETĂȚI

Parlamentul României a adoptat modificarea Legii 31/1990, privind societățile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 14 al prezentei Legi, o  persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată iar o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană. O încălcare a acestor prevederi atrag posibilitatea solicitării dizolvării societății de către stat sau orice persoană interesată. În urma modificărilor propuse și adoptate, proiectul de lege cere abrogarea art. 14 al Legii 31/2009, ceea ce duce la posibilitatea existenței a aceluiași asociat unic în mai multe societăți. Cu alte cuvinte, orice persoană care își dorește să mai înființeze o societate în care să aibă tot calitatea de asociat unic, o poate face fără a mai implica un alt asociat.

De asemenea, proiectul de lege prevede și modificarea și completarea art. 17 al aceleiași Legi. Astfel, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

            „La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.”

Alin. 4 al prezentului articol, confirmă că în prezent la acelaşi sediu pot funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate iar numărul societăţilor comerciale ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare. Propunerea de lege adoptată în Parlament abrogă această prevedere, astfel, sediile sociale vor putea fi înființate în orice clădire fără să fie limitate în funcție  de mărimea și compartimentarea imobilului.

În completarea art. 17,  se introduce un nou alineat care prevede „Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, nu este necesar atunci când administratorul sau, după caz, administratorii, declară pe propria răspundere faptul că la sediu social nu se desfășoară activitate.” Așadar, dacă în prezent pentru a putea declara sediu social într-un imobil din cadrul unei asociații (bloc de locuințe), este necesar acordul președintelui asociației și a vecinilor, după caz,  în cazul în care proiectul de lege intră în vigoare, administratorul sau administratorii societății nu vor mai fi nevoiți să primească aviz din partea asociației. Acesta/aceștia, vor putea da o declarație pe propria răspundere în care să confirme că la respectivul sediu social nu se va desfășura activitate.

Propunerea legislativă vine în sprijinul stimulării economiei înlăturând obstacolele în procesul înființării societăților de către întreprinzători. Ușurarea procedurilor și condițiilor de înregistrare a sediului social precum și eliminarea restricțiilor pentru persoanele fizice sau juridice de a nu avea calitatea de asociat unic doar într-un singur SRL, reprezintă un pas către diminuarea birocrației din statul român.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)