ICCJ – Hotărâre prealabila privind art 129 alin (1) referitoare la infracţiuni concurente săvârşite în timpul minorităţii

În data de 26 ianuarie 2016, ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a admis o sesizare de pronunţare a unei hotărâri prealabile privind art. 129 alin. (1) din  Codul penal.

Sesizarea a fost făcută de Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru Cauze cu Minori – în dosarul nr. 44339/215/2014, și se solicita pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă, în cazul în care, un inculpat minor săvârşeşte, în timpul minorităţii, un concurs de infracţiuni, fiind ulterior trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor din cadrul concursului de infracţiuni, prin rechizitorii distincte, iar pentru una dintre infracţiuni i s-a aplicat o măsură educativă neprivativă de libertate, pe care a executat-o integral înainte de a fi trimis în judecată şi pentru săvârşirea celorlalte infracţiuni din cadrul concursului, în momentul în care i se aplica o măsură educativă pentru toate infracţiunile din cadrul concursului de infracţiuni, conform art. 129 alin. (1) din Codul penal, durata măsurii educative deja executate se scade din durata noii măsuri educative aplicate pentru întreg concursul de infracţiuni sau se va dispune executarea integrală a noii măsuri educative aplicate pentru concursul de infracţiuni, atât în cazul aplicării unei măsuri educative neprivative de libertate, cât şi în cazul aplicării unei măsuri educative privative de libertate.”

Dispozițiile analizate au următorul conținut: Art. 129. Pluralitatea de infracţiuni. (1) În caz de concurs de infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se stabileşte şi se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele, în condiţiile art. 114, ţinând seama de criteriile prevăzute în art. 74;”.

În urma deliberărilor, ICCJ a decis că: „în ipoteza infracţiunilor concurente săvârşite în timpul minorităţii, judecate separat, durata măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracţiune concurentă şi executată, nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în vedere la alegerea şi stabilirea sancţiunii conform art. 129 alin. (1) din Codul penal.”

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)