Este legală urmărirea angajaților prin intermediul telefonului mobil?

Autor: Av. Nicolau Olga

În ultima vreme am primit mai multe solicitări din partea clienților cu privire a legalitatea operațiunii de monitorizare a angajatilor prin intermediul telefonului de serviciu. În ceea ce privește montarea sistemelor de localizare GPS pe telefoanele angajaților/localizarea acestora, există mai multe dispoziții legale incidente. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si Legii nr. 506/2004, astfel cum a fost modificata, angajații trebuie să știe că sunt supravegheați, fiind necesar acordul lor în acest sens.

Legea nr. 506/2004 vizează prelucrarea datelor personale în sectorul comunicaţiilor electronice și protecția vieții private. Prin efectul acestei legi, angajatorul are obligația de a aduce la cunostința salariatului, faptul ca ii este monitorizata activitatea din cadrul companiei.

Atașat acestui articol gasiți un model de notificare în ceea ce privește înștiințarea angajaților, respectiv informarea acestora potrivit ar. 8 alin. 2 lit. a-c din Legea nr. 506/2004 care cuprinde și mențiunile legale cu privire la refuzul/exercitarea dreptului de opoziție.

În situația în care serviciul este asigurat de un anumit furnizor, acesta  va trebui să vă transmită un formular pe care trebuie să il completeze toți cei care urmează a fi localizati prin intermediul telefonului mobil, cu precizarea zilelor și a intervalului orar pentru care își dau acceptul de a fi localizați telefoanele. Formularul se va completa și semna de către toți angajații vizati.

Descarca formularul NOTIFICARE phone tracking

Dispozitii legale incidente

Potrivit art. 8 din Legea nr. 506/2004 – “ Datele de localizare, altele decât datele de trafic :

   (1) Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, referitoare la utilizatorii sau abonaţii reţelelor publice de comunicaţii electronice sau ai serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, atunci când este posibilă, este permisă numai în unul dintre următoarele cazuri:

a)datele în cauză sunt transformate în date anonime;

b) cu consimţământul expres prealabil al utilizatorului sau abonatuluila care se referă datele respective, în măsura şi pentru durata necesare furnizării unui serviciu cu valoare adăugată;

c)atunci când serviciul cu valoare adăugată cu funcţie de localizare are ca scop transmiterea unidirecţională şi nediferenţiată a unor informaţii către utilizatori.

   (2) Furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorului sau abonatului,anterior obţinerii consimţământului acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), informaţii referitoare la:

a) tipul de date de localizare, altele decât datele de trafic, care vor fi prelucrate;

b) scopurile şi durata prelucrării acestor date;

c) eventuala transmitere a datelor către un terţ, în scopul furnizării serviciului cu valoare adăugată.

   (3) Utilizatorii sau abonaţii care îşi dau consimţământul în vederea prelucrării datelor în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) au dreptul de a-şi retrage oricând consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor sau de a refuza temporar prelucrarea datelor în cauză pentru fiecare conectare la reţea sau pentru fiecare transmitere a unei comunicări. Furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorilor sau abonaţilor un procedeu simplu şi gratuit pentru exercitarea acestor drepturi.

   (4) Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, în condiţiile alin. (1)-(3), poate fi efectuată numai de către persoanele care acţionează sub autoritatea furnizorului reţelei publice de comunicaţii electronice sau al serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului ori a terţului furnizor de servicii cu valoare adăugată şi trebuie să se limiteze numai la ceea ce este necesar pentru furnizarea serviciului cu valoare adăugată.

   (6) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere posibilităţii organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale de a avea acces la datele generate sau prelucrate şi păstrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile legii. “

Av. Olga Nicolau

Casa de avocatura Gherghina & Partners

Please follow and like us:
Facebook

16 thoughts on “Este legală urmărirea angajaților prin intermediul telefonului mobil?

 1. gateio at

  I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

 2. binance sign up at

  I don’t think the title of your enticle matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the enticle. https://www.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

 3. gateio at

  I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

 4. binance sign up at

  Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you. https://accounts.binance.com/en/register-person?ref=P9L9FQKY

 5. binance sign up at

  I don’t think the title of your enticle matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the enticle. https://www.binance.com/en/register?ref=P9L9FQKY

 6. binance register at

  Thank you for your shening. I am worried that I lack creative ideas. It is your enticle that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me? https://accounts.binance.com/en/register-person?ref=P9L9FQKY

 7. gate io at

  I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

 8. Sign Up at

  The point of view of your article has taught me a lot, and I already know how to improve the paper on gate.oi, thank you. https://www.gate.io/pt-br/signup/XwNAU

 9. binance sign up at

  Thanks for shening. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good. https://accounts.binance.com/en/register-person?ref=P9L9FQKY

 10. gate.io at

  I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

 11. gate io at

  I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

 12. отзывы gate io at

  Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.

 13. NFT en gate.io at

  Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

 14. registro na binance at

  Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://www.binance.com/pt-PT/register?ref=S5H7X3LP

 15. nimabi at

  Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

 16. nimabi at

  Thank you very much for sharing, I learned a lot from your article. Very cool. Thanks. nimabi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enjoy this articles? Please spread the word :)