Autorizația de construire trebuie făcută publică

 

Avocații de la Gherghina Law ne semnalează modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, prin Legea nr. 102/2023, ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 322 din 18 aprilie 2023.

1.Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Beneficiarii construcțiilor

Începând cu data de 21 aprilie 2023, noua Lege a instituit noi obligații în ceea ce privește publicitatea autorizațiilor, dat fiind faptul că beneficiarii construcțiilor au acum obligația de a face public numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia, precum și titlul sau descrierea proiectului, într-un ziar de largă răspândire și în cartea funciară a imobilului, precum și de a amplasa în șantier un panou de identificare a investiției. Important de menționat în acest caz este faptul că această obligație trebuie îndeplinită după comunicarea autorizației de construire, dar înainte de începerea lucrărilor, pe propria cheltuială.

Autoritățile publice

În plus, în ceea ce privește obligația autorităților de a face publice informațiile privind autorizațiile de construcție, inclusiv conținutul și condițiile necesare a fi îndeplinite de solicitanți, a fost redusă prin legea nouă la principalele condiții necesare a fi îndeplinite. Aceste principale condiții includ o serie de detalii specifice, cum ar fi data de emitere și numărul autorizației de construire, titlul sau descrierea proiectului, suprafețele și înălțimile construcțiilor.

Organismele sociale interesate

Legea introduce și posibilitatea organismelor sociale interesate de a consulta informațiile referitoare la condițiile principale și orice documente publice la sediul autorității emitente. De asemenea, sunt reglementate termene speciale, astfel:

În cazul litigiilor ce vizează autorizațiile de construire, organismele sociale interesate trebuie să formuleze plângerea prealabilă, dacă aceasta este obligatorie, în termen de 30 de zile de la data ultimei operațiuni de publicitate.

Termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenție accesorie sau de intervenție principală este de 60 de zile și începe să curgă de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau de la data expirării termenului legal de soluționare a plângerii. Dacă plângerea prealabilă nu mai este obligatorie, termenul pentru introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenție accesorie sau de intervenție principală este tot de 60 de zile și începe să curgă de la data ultimei operațiuni de publicitate.

2. Legea contenciosului administrativ

În ceea ce privește contenciosul administrativ, noua Lege introduce o serie de măsuri menite să faciliteze soluționarea litigiilor într-un mod eficient și echitabil.

Astfel, persoana vătămată poate formula o cerere de suspendare a executării actului administrativ care nu mai poate fi revocat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestuia sau de la data la care a avut cunoștință despre actul respectiv, dacă acesta nu a fost comunicat.

Important: În cazul în care persoana vătămată nu introduce acţiunea în anulare a actului în termen de maximum 60 de zile de la introducerea acţiunii în suspendare şi dacă fondul cererii de suspendare nu a fost soluţionat, instanţa va respinge cererea de suspendare ca lipsită de interes.  Iar dacă suspendarea s-a dispus, aceasta încetează de drept şi fără nicio formalitate.

3. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Noua Lege introduce o excepţie cu privire la termenul de prescripție pentru organismele sociale interesate.

Astfel, în timp ce dreptul de a ataca hotărârile de aprobare se prescrie în termen de 5 ani de la data aprobării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, pentru organismele sociale interesate, dreptul de a ataca hotărârile de aprobare se prescrie în termen de 1 an de la data aprobării.

 

Noua lege a introdus modificări importante în ceea ce privește publicitatea informațiilor referitoare la autorizațiile de construire, a introdus noi obligații și a modificat termenele în care persoanele interesate își pot exercita drepturile.

 

 

 

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)

%d bloggers like this: