Apostila eliminata si formulare simplificate pentru cetatenii UE

La 10 martie 2016, Consiliul UE a adoptat poziția sa în primă lectură cu privire la un regulament care va facilita libera circulație a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în UE.

Regulamentul va evita necesitatea unor formalități administrative, cum ar fi legalizarea sau apostila, care sunt în continuare impuse de către autoritățile naționale pentru anumite documente oficiale emise de un alt stat membru, precum documentele privind starea civilă (nașterea, decesul, căsătoria și parteneriatul înregistrat etc.) sau cele care atestă absența cazierului judiciar.

În vederea depășirii barierelor lingvistice, regulamentul stabilește, de asemenea, formulare standard multilingve care urmează să fie utilizate ca instrumente ajutătoare pentru traducere și care însoțesc unele dintre documentele oficiale care sunt cel mai des folosite în context transfrontalier.

Se așteaptă ca Parlamentul European să voteze, foarte curând, în a doua lectură în cadrul unei sesiuni plenare, aprobând astfel poziția Consiliului în primă lectură fără amendamente și încheind procesul legislativ. Textul juridic va fi publicat, apoi, în Jurnalul Oficial al UE.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)