S-a detaliat întreaga procedură de amânare la plata ratelor

Vă semnalăm publicarea în Monitorul Oficial Nr. 285 de ieri, 6 martie 2020, a Normelor de aplicare a prevederilor OUG 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare.

În acest context, avocații de la Gherghina Law Firm au revenit pentru noi cu explicații suplimentare pe acest subiect, având în vedere că au fost stabilite condițiile în care creditorii aprobă solicitările, perioada de amânare și perioada de prelungire a creditelor amânate, iar în cazul împrumuturilor ipotecare, modul de eșalonare și garantare a dobânzilor.

CREDITELE IPOTECARE ale PERSOANELOR FIZICE

1.Opțiunea debitorului cu privire la perioadă

Este important de precizat că pentru creditele ipotecare, debitorul ÎȘI POATE EXPRIMA O SINGURA DATĂ OPȚIUNEA privind perioada pentru care dorește acordarea facilităților de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, PÂNĂ LA jumătatea lunii mai, respectiv 14 MAI 2020. Vă reamintim că perioada pentru care poate opta debitorul este cuprinsă între o luna și 9 luni, fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020 – data scadenței ultimei rate ce poate fi inclusă în perioada de suspendare la plată.

2. Aprobarea solicitării de către creditor

Vă informăm că această facilitate nu va fi obținută în mod automat ca în cazul șomajului tehnic sau a certificatului de situație de urgență, ci este nevoie de o aprobare din partea creditorului, care după studierea tuturor documentelor VA COMUNICA DECIZIA DE APROBARE SAU RESPINGERE a cererii de amânare a ratelor într-un termen de 15 zile.

Vă reamintim că în privința comunicării aceasta se va realiza în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, inclusiv telefonic, cu respectarea obligației creditorului de înregistrare a convorbirii.

Pentru a primi aprobarea creditorului, este nevoie ca debitorul SĂ DECLARE PE PROPRIA RĂSPUNDERE că se află în imposibilitate de a onora obligațiile de plată aferente creditului, ca urmare a faptului că i-au fost afectate veniturile proprii și/sau veniturile aferente familiei debitorului, direct sau indirect, de situația gravă generată de pandemia COVID-19, față de nivelul înregistrat anterior declarării stării de urgență.

Subliniem faptul că membrii familiei debitorului sunt persoanele care au calitatea de soț/soție, părinți și copii, care locuiesc și se gospodăresc împreună cu debitorul.

IMPORTANT – În normele de aplicare se precizează câteva cauze care vor fi luate în calcul, însă băncile nu trebuie să se limiteze la acestea:

  • intrarea debitorului/membrilor familiei acestuia în șomaj tehnic ca efect al închiderii/restrângerii activității angajatorului,
  • concedierea debitorului/membrilor familiei acestuia,
  • reducerea salariului debitorului/membrilor familiei acestuia,
  • plasarea debitorului în carantină instituționalizată sau izolare la domiciliu,
  • îmbolnăvirea cu COVID-19 etc.

În situația în care creditorul aprobă solicitarea, acesta va transmite în termen de 30 de zile de la primirea solicitării O NOTIFICARE către debitor ce va conține modificarea clauzelor contractuale, inclusiv noul grafic de rambursare a creditului și graficul de rambursare a dobânzilor eșalonate. În graficul de rambursare a creditului revizuit după acordarea facilității de suspendare a obligației de plată rata de dobândă se menține la nivelul prevăzut în contractul de credit inițial încheiat între debitor și creditor.

Așadar, NU se vor încheia acte adiționale și nu vor fi percepute alte costuri.

 

! Dorim să mai atragem atenția asupra faptului că prelungirea duratei contractuale PRODUCE EFECTE DE LA DATA COMUNICĂRII DE CĂTRE DEBITOR A SOLICITĂRII de amânare către creditor !

 

3. Dobânda

Vă informăm că debitorul va plăti creanța reprezentând dobânda totală aferentă perioadei de suspendare la plata acordată creditelor ipotecare EȘALONAT, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de suspendare, în 60 DE RATE LUNARE EGALE, fără perceperea de dobândă pentru această componentă a creditului ipotecar.

Graficul de rambursare a acestor plăți se comunică în termen de 5 zile debitorilor și Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, care garantează plata integrală a acestor dobânzi.

CELELALTE CREDITE ale PERSOANELOR FIZICE

Criteriile de aprobare a solicitării de amânare, precum și întreaga procedură se mențin și în cazul celorlalte credite acordate de bănci și instituții financiare nebancare, însă există o excepție în privința dobânzii. Vă punem în vedere că în aceste cazuri, DOBÂNDA datorată de debitori corespunzătoare perioadei de suspendare se capitalizează la soldul creditului existent la sfârșitul perioadei de suspendare, iar capitalul astfel majorat se plătește eșalonat până la noua maturitate a creditelor, sau pana la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor, începând cu luna următoare expirării perioadei de suspendare, pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, sau pana la maturitatea inițială în cazul restructurării creditelor.

CREDITELE debitorilor debitorilor PFA, II SI IF, precum si a debitorilor care dețin PROFESII LIBERALE SI PROFESII CARE SE EXERCITA IN BAZA UNOR LEGI SPECIALE, indiferent de forma de exercitare a profesie

În cazul acestor debitori, creditorii vor aproba solicitarea dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, care au generat următoarele situații:

  • restrângerea pieței de desfacere,
  • restrângerea numărului de angajați,
  • diminuarea numărului de furnizori etc.

CREDITELE FIRMELOR

În cazul persoanelor juridice, creditorii vor aproba amânarea la plată NUMAI ÎN CAZUL ÎN CARE ACESTEA DEȚIN CERTIFICATUL DE SITUAȚII DE URGENȚĂ emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

De asemenea, băncile vor lua în calcul urmările menționate mai sus, respectiv restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori s.a.

IMPORTANT – Astfel cum v-am pus în vedere încă de la apariția OUG 37/2020, facilitățile nu se acordă firmelor care se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Restul prevederilor privind procedura de aprobare, termenele, precum și modul de comunicare se aplică la fel ca în cazul creditelor ipotecare ale persoanele fizice, explicate mai sus.

În plus, vă invităm să accesați articolul pe aceeași temă, publicat la apariția OUG 37/2020, pentru mai multe detalii, ce nu au mai fost reamintite în articolul de față.

 

OUG privind amânarea la plata ratelor la bănci explicată de specialiștii de la Gherghina Law Firm

 

sursa foto: VectorStock

 

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)