Ordonanța militară nr.8 – noi măsuri și modificări

Partenerii noștri, avocații Gherghina Law Firm, au realizat o recapitulare a noilor măsuri impuse prin Ordonanța Militara nr. 8 publicată astăzi, 10 aprilie 2020, în Monitorul Oficial Nr. 301 cu observații, clarificări și modificări intervenite față de ordonanțele militare anterioare.

Circulația persoanelor

Vă semnalăm faptul că noul act normativ, respectiv Ordonanța Militară nr. 8, începe cu dispoziții referitoare la anumite activități ce constituie de astăzi motiv întemeiat pentru a părăsi locuința/gospodăria.

  1. Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.

Este important de precizat că o astfel de deplasare este permisă doar pentru titularii de autorizații și permise de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră, în plus pentru completarea declarației pe propria răspundere se va menționa deplasarea în interes profesional.

  1. Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei.

Și în acest caz este nevoie ca deplasarea să fie justificată prin adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor, în plus pentru completarea declarației pe propria răspundere se va menționa deplasarea în interes profesional.

  1. Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb și servicii de reparații auto.

În declarația pe propria răspundere se va menționa deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.

Zboruri suspendate

Vă punem în vedere faptul că dispozițiile din noua Ordonanță Militară prevăd prelungirea suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 15 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.

În plus, menționăm că Ordonanța Militară nr.7 a suspendat începând cu data de 5 aprilie pentru o perioadă de 14 zile toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România. În același context, începând cu data de 8 aprilie s-a prelungit măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile.

Piețele agroalimentare rămân deschise

Având în vedere obligațiile impuse anterior prin Ordonanța Militară nr.3 prin care trebuie respectate toate regulile și în cazul în care activitatea de comercializare se desfășoară într-o piață agroalimentară ( purtarea de mănuși și măști, respectarea distanței de siguranță de minimum 1,5 metri), noua Ordonanță Militară vine cu o completare, în sensul în care la art. 3 alin (1) se precizează că pieţele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgenţă, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol.

Prin urmare producătorilor agricoli li se permite circulația de la locul de producţie a produselor agroalimentare până şi de la piaţa agroalimentară şi accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere şi a certificatului de producător.

Persoane exceptate de la măsura izolării/carantinării

1.Lucrătorii transfrontalieri

Art.5 alin. (1) din Ordonanța Militară nr. 8, instituie o excepție importantă în cazul acestor lucrători, în sensul în care aceștia nu trebuie să mai rămână în izolare la domiciliu sau carantină dacă, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.

Lucrător transfrontalier = persoana care face dovada că locuieşte şi lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, şi care se reîntoarce la locuinţă cel puţin o dată pe săptămână.

2.Persoanele care intră în România pentru prestarea unor activităţi de instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service a echipamentelor şi tehnicii medicale dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României

Personalul din sistemul public sanitar

Vă informăm că a intervenit o modificare față de prevederile din Ordonanța Militară nr. 4, astfel încât spre deosebire de vechea reglementare în care se făcea referire doar la asigurarea spațiilor hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi, noua Ordonanță Militară instituie obligația ca pe lângă aceste spații să se acorde și hrană, constând în 3 mese pe zi și apă.

Se interzice/se suspendă exportul pentru anumite produse agroalimentare

Grâu și meslin, orez, orz, ovăz, orez, porumb, faina de grâu sau de meslin, boabe de soia, semințe de floarea-soarelui, ulei, zahăr, produse de brutărie și alte produse rezultate din extracția grăsimilor sau uleiurilor vegetale.

Achiziţionarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului că produsele achiziţionate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului.

Serviciile sociale

Vă semnalăm faptul că apariția noilor dispoziții legale, instituie măsuri stricte, pe perioada stării de urgență pentru personalul angajat al centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, publice şi private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

În primul rând, menționăm că se interzice încetarea sau suspendarea activităţii serviciilor sociale pentru astfel de centre.

Pe de altă parte, se instituie măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru angajați, pe o perioadă de 14 zile. Pentru îndeplinirea acestei măsuri, în situația în care nu există resurse financiare proprii centrului, autoritățile administrației publice locale, au obligația să asigure spații de cazare, hrana, precum și mijloace de transport. După această perioadă va urma o perioadă de izolare la domiciliu egală ca timp, realizându-se ciclic, astfel încât prezenţa personalului în centru să se asigure în ture/schimburi.

IMPORTANT – Vă atragem atenția asupra faptului că refuzul izolării preventive la locul de muncă va atrage RĂSPUNDEREA CONTRAVENŢIONALĂ SAU PENALĂ, după caz. Pe de altă parte, angajații care vor fi copleșiți de aceste obligații trebuie să cunoască faptul că art. 13 alin. (1) prevede o excepție de la prevederile legale în vigoare, astfel încât în cazul demisiei trebuie respectat un TERMEN DE PREAVIZ de 45 de zile calendaristice.

În plus, în toată această perioadă accesul vizitatorilor/ aparţinătorilor/ susţinătorilor/ reprezentanţilor legali ai beneficiarilor serviciilor sociale în centre este interzis.

Dezinfectantul de la scara de bloc

Deși Ordonanța Militară nr.4 A PREVĂZUT OBLIGAȚIA în sarcina autorităților administrației publice locale de a monta dispozitive cu soluții dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuințe, precum și aceea de a dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor și alte spații comune, încă din data de 31 martie 2020, noua Ordonanță Militară prevede acum DOAR O RECOMANDARE pentru autoritățile publice, DAR ȘI PENTRU persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluţii dezinfectante la intrările în imobilele cu destinaţia de locuinţe colective şi să dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor şi celelalte spaţii comune din interiorul acestor imobile.

O nouă sancțiune!

Vă semnalăm faptul că noua Ordonanță Militară prevede la Art.18 alin. (1) o completare a art. 9 din Ordonanţa militară nr.1, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 aprilie 2020, prin introducerea unui nou alineat, alin.(4), care prevede că pe lângă sancţiunea contravenţională principală, în funcţie de natura şi gravitatea faptei, se poate aplica şi sancţiunea contravenţională complementară a confiscării bunurilor al căror transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.”

Vă reamintim că art. 5 din Ordonanța Militară nr. 1 interzice transportul dispozitivelor medicale și materialelor sanitare care asigură prevenția și tratarea afecțiunilor asociate COVID-19, precum și al medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed), în vederea distribuirii în afara teritoriului României.

Această măsura se va aplica începând de mâine, 11 aprilie 2020.

În final, dorim să vă atragem din nou atenția că nerespectarea măsurilor prevăzute în Ordonanțele Militare atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.1/1999, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât sperăm ca niciunul dintre voi să nu uite acasă cartea de identitate, declarația pe propria răspundere, adeverința eliberată de angajator și, mai nou, documentele care justifică calitatea de apicultor/ permis sau autorizație de pescuit/ certificat de producător agricol.

sursa foto: cupe

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)