Ordonanța Militară nr.3- recapitulare, analiză și sfaturi

În contextul răspândirii accelerate cu noul virus COVID-19, au avut loc o serie de schimbări. Astfel, ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr.14 din 24.03.2020, Ministerul Afacerilor Interne a emis o nouă Ordonanță Militară.

Așa cum v-am obișnuit, partenerii noștri, avocații Gherghina Law Firm, au realizat o recapitulare a noilor măsuri cu indicații și modificări intervenite față de Ordonanța Militară nr. 2.

Restricționarea circulației persoanelor

Vă semnalăm faptul că noul act normativ, respectiv Ordonanța Militară nr. 3, prevede la art. 15 alin. (2) încetarea a două dispoziții din vechea reglementare prin Ordonanța Militară nr.2. Astfel, așa cum v-am pus în vedere încă de la declarația de presă a Președintelui României, restricționarea circulației persoanelor nu se mai impune doar în intervalul orar 6:00 – 22:00, ci prin art. 1 din noua Ordonanță Militară nr. 3 se instituie OBLIGATIVITATEA TUTUROR PERSOANELOR DE A NU PĂRĂSI LOCUINȚA/GOSPODĂRIA 24/24 ORE, cu doar câteva excepții, pe care vi le prezentăm în cele ce urmează:

 1. a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 2. b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 3. c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 4. d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 5. e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 6. f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 7. g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 8. h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 9. i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.

O măsură deosebită a fost instituită cu privire la PERSOANELE CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 65 DE ANI. Prin urmare, art. 2 din Ordonanța Militară nr.3 prevede faptul că acestora le este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei NUMAI ÎN INTERVALUL ORAR 11.00 – 13.00, strict pentru următoarele motive:

 1. a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
 2. b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 3. c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 4. d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.

Totuși art.3 prevede și o derogare de la intervalul orar 11 00 – 13 00, DOAR dacă părasirea locuinței/ gospodăriei se face în INTERES PROFESIONAL ori pentru REALIZAREA DE ACTIVITĂȚI AGRICOLE.

-Ne manifestăm opinia conform căreia se justifica ca derogarea să fie instituită și pentru nevoile animalelor de companie/domestice, dat fiind faptul că este lesne de înțeles că deținătorii de câini, trebuie să iasă afară atât dimineața, cât și seara, dar sperăm ca autoritățile să ia in calcul acest lucru.-

Vă informăm că sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea acestor măsuri, conform art.14 lit. a) din Ordonanța Militară nr.3,  Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, prin verificarea motivului deplasării. Astfel, suntem obligați să le prezentăm, în funcție de situația în care ne regăsim:

 1. a) legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, dacă motivul este constituit de o deplasare la/de la locul de muncă;
 2. b) o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil, dacă sunteți persoane fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniști și persoane care practică activități agricole.

IMPORTANT – Conform art. 4 alin. (4), aceste documente pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. Însă, te rugăm, să nu îți uiți cartea de identitate acasă! Personalul instituțiilor publice menționate mai sus, abilitate să asigure respectarea acestor măsuri, este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Aceste măsuri adoptate astăzi, 25 martie 2020, sunt deja aplicate, ora prevăzută pentru aplicarea acestor dispoziții normative fiind ora 12:00!

Carantina/izolarea la domiciliu

Art. 5 alin. (1)  din Ordonanța Militară nr.3 prevede expres faptul că se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în România.

De asemenea, și această măsură s-a aplicat începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00.

Vă informăm că sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea acestor măsuri, conform art.14 lit. b) din Ordonanța Militară nr.3, Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale. Personalul acestor instituții este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Pe de altă parte, pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, art. 11 instituie pentru instituțiile de securitate națională obligația de a proiecta SISTEME DE COMUNICAȚII ȘI APLICAȚII INFORMATICE, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Persoane fără adăpost

Prin noua reglementare s-a instituit în sarcina Autorităților administrației publice locale obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora.

Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

Operatorii economici, administratorii piețelor + instituțiile publice

Vă informăm că se instituie obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.

Mai mult decât atât, noua Ordonanță Militară obligă la respectarea tuturor regulilor și în cazul în care activitatea de comercializare se desfășoară într-o piață agroalimentară, astfel încât  organizarea activității de către producătorii agricoli, comercianți să se realizeze cu respectarea obligațiilor prevăzute de actele normative în vigoare –  purtarea de mănuși și măști, respectarea distanței de siguranță de minimum 1,5 metri.

Vă informăm că sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea acestor măsuri, conform art.14 lit. c) din Ordonanța Militară nr.3, Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale. Personalul acestor instituții este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Zborurile

Vă semnalăm faptul că s-au suspendat toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.

Însă, trebuie să știți că această măsură nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale.

În timp ce măsurile celelalte sunt adoptate de la începutul zilei de astăzi sau de la ora 12:00, această măsură se va aplica începând cu ora 23.00, ora României.

Vă informăm că sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea acestor măsuri, conform art.14 lit. d) din Ordonanța Militară nr.3, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Navele maritime

Vă aducem la cunoștință ca prin art. 9 alin. (1) se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate publică Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roșie/galbenă.

În același timp, se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în ancoră:

 1. a) rada portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;
 2. b) Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.

Vă informăm că sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea acestor măsuri, conform art.14 lit. e) din Ordonanța Militară nr.3, Autoritatea Navală Română și direcțiile de sănătate publică.

Armata suplimentează personalul organelor publice

În ajutorul organelor publice, investite cu atribuții suplimentare în această perioadă, Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:

 1. a) preluarea în pază a unor obiective a căror protecție este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
 2. b) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică;
 3. c) personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.

Documentele care expiră pe perioada stării de urgență

O măsură importantă pentru cetățeni este cea stipulată la art. 12 alin.(1) din Ordonanță, conform căreia documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Activități permise în centrele comerciale

Vă semnalăm faptul că după alin. (2) al art. 2 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, SE INTRODUCE UN NOU ALINEAT, cu referire la activitățile permise în centrele comerciale.

Prin urmare, NU SE SUSPENDĂ TEMPORAR ACTIVITATEA COMERCIALĂ în privința:

 1. a) vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 2. b) vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.

Atragerea răspunderii

Nu în ultimul rând, dorim să atenționăm persoanele că nerespectarea măsurilor prevăzute de Ordonanța Militară nr. 3 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)