Noi reglementări privind combaterea concurenței neloiale.

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din data de 22 mai 2015 a fost publicată Legea nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei.

Legea aprobă, cu modificări și completări, OG nr. 12/2014 prin care au fost stabilite reglementări privind combaterea concurenței neloiale.

Astfel, noua lege majorează cuantumul amenzilor pentru persoanele fizice care săvârșesc practici de concurenţă neloială.

Conform OG nr. 12/2014, constituie concurență neloială:
– denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;
– deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi;
– orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.

Denigrarea competitorilor și deturnarea clientelei constituie contravenții, fiind sancționate cu amenzi de la 5.000 la 50.000 de lei, în cazul peroanelor juridice, și, potrivit noii legi, cu amenzi cuprinse între 5.000 si 10.000 de lei, în cazul persoanelor fizice.

Noua lege definește persoana fizică – orice fost sau actual salariat/reprezentant al unei întreprinderi sau orice altă persoană care săvârşeşte practici de concurenţă neloială.

Prin derogare de la prevederile OG nr. 2/2001, împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru fapte de concurență neloială se poate introduce plângere la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare.

Totodată, orice persoană care are un interes legitim se poate adresa direct instanţelor de judecată competente pentru încetarea şi interzicerea practicilor de concurenţă neloială, pentru acoperirea prejudiciilor patrimoniale şi morale suferite ca urmare a unei practici de concurenţă neloială, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalităţi în faţa Consiliului Concurenţei.

Noua lege prevede că, în vederea prevenirii unei pagube iminente, instanţele judecătoreşti competente pot dispune, în procedură de urgenţă, în cazul în care constată, la o primă evaluare, existenţa unor practici comerciale neloiale, încetarea, respectiv interzicerea acestora până la soluţionarea cauzei.

În cazul în care instanţa a dispus încetarea, respectiv interzicerea practicilor de concurenţă neloială, iar hotărârea judecătorească prin care s-a dispus măsura a rămas definitivă, autoritatea naţională de concurenţă va asigura, la cererea persoanei care a formulat cererea de chemare în judecată, publicarea pe pagina de internet proprie a unui comunicat, care trebuie să cuprindă sediul şi celelalte date de identificare ale întreprinderii, practica de concurenţă neloială săvârşită, precum şi măsurile dispuse de instanţă.

Pe cheltuiala persoanei vinovate, instanţa poate dispune publicarea hotărârii judecătoreşti, total sau parţial, într-un ziar de largă circulaţie.

La cererea deţinătorului legitim al secretului comercial, instanţa poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale şi/sau comerciale a produselor rezultate din însuşirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicţia încetează atunci când informaţia protejată a devenit publică.

 

 

 

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)