Noi dispoziții privind indemnizația și concediul medical

Partenerii noștri, avocații de la Gherghina Law Firm, vă semnalează modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS publicat în Monitorul Oficial Nr. 435, Partea I, în data de 22 mai 2020, având la bază dispozițiile art. 13 si 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020.

Astfel, s-a dispus introducerea unui nou capitol, capitolul V, denumit sugestiv “Dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical acordate începând cu data de 15 mai 2020 în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”.

1. Certificatele de concediu medical eliberate începând cu data de 15 mai 2020 se pot transmite de către medicii curanți către  persoanele  asigurate  și  prin  mijloace electronice de transmitere la distanță, urmând ca acestea să fie transmise ulterior, de către persoanele beneficiare către plătitorii de indemnizații de asigurări sociale, de asemenea, și prin mijloace electronice.

2. Certificatele de concediu medical acordate de medici, alții decât medicii de familie, se depun la plătitorii de indemnizații  de  asigurări  sociale  de  sănătate fără viza medicului de familie.

3. Pentru categoriile de persoane aflate într-una din ipotezele reglementate în care este necesară instituirea măsurii de  carantină,  medicul  de  familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină, dar nu mai  târziu  de  30  de  zile  calendaristice  de  la  data  încetării perioadei de carantină.

4. Documentul care atestă ieșirea din starea de carantină a persoanei asigurate, necesar pentru eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita și se poate transmite de către direcțiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situație și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

5. Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, precum și cele acordate pentru risc maternal se eliberează până la data de 30 iunie 2020 și se plătesc fără avizul  medicului  expert  al  asigurărilor  sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii.

6. Formularele originale ale  certificatelor  de  concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) si 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.

7. Certificatele de concediu medical, acordate de medici, alții decât medicii de familie, eliberate până la data de 30 iunie 2020, se plătesc fără avizul medicului de familie, fiind aplicate aceleași reguli menționate mai sus.

8. La externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical atât pentru perioada internării, cât și pentru durata externării, cu înscrierea codului de indemnizație corespunzător. În cazul în care la externarea din  spital  se  impune  continuarea îngrijirii pacientului, medicul curant stabilește perioada necesară îngrijirii și  eliberează  un  nou  certificat  de  concediu  medical  pentru perioada acordată la externare. În plus, dacă  după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din  spital,  poate  prelungi  concediul  medical  pentru  aceeași afecțiune cu cel mult 14 zile.

9. Pentru perioada cuprinsa intre data de 15 mai 2020 si data de 30 iunie 2020, dacă, după expirarea concediului medical acordat la ieșirea  din  spital,  pentru  alte  situații  decât  cele prevăzute anterior, starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

IMPORTANT – În finalul actului normativ se stipulează expres faptul că dispozițiile Ordinului în discuție se aplică până la data de 30 septembrie 2020, cu EXCEPȚIA celor redate la pct. 5, 7 și 9 de mai sus, care se aplică pănă la data de 30 iunie 2020.

sursa foto: SmartBill

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)