Modalitațile de sprijinire a mediului de afaceri au fost publicate în Monitorul Oficial!

Echipa de avocați ai Casei de Avocatură  Gherghina Law, partenerii acestui portal juridic, ne explică modalitățile puse la dispoziție de Guvern pentru sprijinirea mediului de afaceri, sumarizănd prevederile Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Programulului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și ale Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, ambele acte normative fiind publicate astăzi, 4 aprilie 2020, în Monitorul Oficial nr. 283.

Cum s-a modificat programul IMM INVEST ?

Conform ordonanței, programul IMM INVEST a fost modificat și completat cu măsurile adoptate de Guvern în urmă cu 2 săptămâni pentru susținerea mediului de afaceri.

În ce va consta programul IMM INVEST mai exact?

Programul va consta în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite:

  1. Unul sau mai multe credite pentru realizarea de investișii și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice în procent de maximum 80% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiții este de 10.000.000 lei, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

Dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate

Sau

25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019

Sau

O valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea putând include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

                2. Unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat în procent de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiții valabile pentru ambele finanțări, care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:

Dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale inclusiv contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înființate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși suma estimată pentru primii 2 ani de activitate

Sau

25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente, după caz, conform Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019

Sau

O valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidități, acestea putând include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții, cu condiția prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situație în care cuantumul împrumutului nu poate depăși nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.

Pentru a consulta Monitorul Oficial nr. 283, click aici.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)