INSP a publicat modificările intervenite în cazul COVID-19

Vă semnalăm faptul că astăzi, 23 martie 2020, Institutul Național de Sănătate Publică România a publicat modificările aduse Definițiilor de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), după cum urmează:

 

Caz suspect

1)Pacient cu infecție respiratorie acută (debut brusc al cel puțin unuia din următoarele: tuse,  febră,  scurtarea  respirației (creșterea  frecvenței respiratorii) ȘI fără o alta etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic ȘI cu  istoric  de  călătorie  sau  ședere  într-o  țară/regiune  cu  transmitere comunitara, în perioada de 14 zile anterioare datei debutului

SAU

2)Pacient  cu  infecție  respiratorie  acuta ȘI care  s-a  aflat  in contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 case in perioada de 14 zile anterioare datei debutului

SAU

3)Pacient cu infecție respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră ȘI tuse ȘI scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii) ȘI care necesită spitalizare peste noapte)) ȘI fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic.

 

Contactul apropiat este definit ca:

-Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;

-Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână neurmată de igiena mâinilor);

-Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz  de  COVID-19  (ex. în  timpul  tusei,  atingerea  unor batiste  cu  mâna  neprotejată de mănușă);

-Persoană care a avut contact față în față cu un caz de COVID-19 la o distanță mai mică de 2 m și pe o durată de peste 15 minute;

-Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sală de clasă, sala de ședințe, sala  de  așteptare  din  spital)  cu  un  caz  de  COVID-19, timp  de  minimum 15 minute și la o distanță mai mică de 2 m;

-Persoană  din  rândul personalului  medico-sanitar sau altă  persoană  care acordă îngrjire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție;

-Persoană care a avut contact în avion cu un caz de COVID-19 și care a stat pe unul din cele 2 rânduri în orice direcție față de caz, persoane care au călătorit împreună cu cazul sau care i-au acordat îngrijire în avion, membri ai echipajului care  au  servit  în  zona  în  care  s-a  aflat  cazul.  Daca  severitatea  simptomelor  sau deplasarea  cazului  în avion  indică  o  expunere  mai  extinsă,  for  fi  considerați contacți  apropiați  toți  pasagerii  din  zona  respectiva  din  avion  sau  chiar  toți pasagerii din avion.

Link-ul  (legătura)  epidemiologic(a)  ar  fi  putut  avea  loc  în  perioada  de 14  zile anterioare datei debutului cazului index.

 

Caz confirmat

O  persoană  cu  confirmare  în  laborator  a  infecției  cu  SARS-CoV-2,  indiferent  de semnele și simptomele clinice.

 

Vă informăm că aceste  definiții  de  caz  pot  fi  actualizate  în  funcție  de  cerințe  noi  de supraveghere la nivel mondial / European / național.

De asemenea, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a actualizat Metodologia de supraveghere a COVID-19, plublicând totodată și Algoritmul de testare pentru COVID 19 internare și externare, în care se menționează o prioritizare a testării în ordine descrescătoare a importanței:

1.Persoane simptomatice cu istoric de călătorie internațională;

2.Contacți apropiați simptomatici ai cazurilor confirmate;

3.Personal medico-sanitar simptomatic;

4.Cazuri  de SARI  fără  altă  etiologie,  din TOATE categoriile  de  vârstă  și  din TOATE spitalele;

5.Persoane instituționalizate simptomatice.

În același timp, CNSCBT transmite faptul că testarea se face DOAR la recomandarea medicului, atât în sistemul public, cât și în cel privat de sănătate.

Pe de altă parte, în Algoritmul la care am făcut referire mai sus, se regăsește și Categoria de persoane care NU face obiectul testării. În această categorie se regăsesc următoarele persoane:

– Contacți asimptomatici ai cazurilor confirmate, inclusiv personalul sanitar – se recomandă auto-izolarea la domiciliu  pentru 14 zile de la ultimul contact

– Persoane asimptomatice cu istoric de călătorie internațională – se recomandă carantina, respectiv auto-izolarea la domiciliu 14 zile de la data intrării în România

Această categorie de persoane va fi testată ulterior la apariția simptomatologiei în decurs de 14 zile de la ultimul contact.

Sursa: https://insp.gov.ro/index.php/

 

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)