ICCJ: Interpretarea sintagmei „pensie de serviciu”

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 260 din data de 9 aprilie 2014 a fost publicată Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 1/2014 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 2/1/2013/HP.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi într-un dosar aflat pe rolul acestei instanţe, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, vizând menţinerea în conţinutul normei legale a sintagmei „pensie de serviciu”, în condiţiile în care actele normative ce reglementează sistemul de asigurări sociale, Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, adoptate anterior, nu mai reglementează această noţiune.

Completul de judecată reţine că, prin prezenta sesizare se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010, în raport cu prevederile art. 10 din Legea nr. 164/2001, art. 40 din Legea nr. 19/2000, (art. 51 din Legea nr. 263/2010), art. 85 din Legea nr. 80/1995 şi art. 1 şi 2 din Legea nr. 119/2010.

Potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 „Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv ale căror raporturi de serviciu au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă de pensionare prevăzute de lege, mai beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de vârstă de pensionare sau, în situaţia în care pot desfăşura activitatea peste această limită, până la limitele de vârstă în grad la care pot fi menţinute în activitate categoriile respective de personal, de un ajutor egal cu două solde ale funcţiei de bază, respectiv cu două salarii ale funcţiei de bază.”

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că a fost legal sesizată, fiind îndeplinite în mod cumulativ condiţiile de admisibilitate pentru declanşarea procedurii reglementate prin dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă.

Din perspectiva chestiunii de drept ce face obiectul sesizării, Înalta Curte reţine că textul art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 reglementează situaţiile de încetare a raporturilor de serviciu, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă pentru pensionare.

Dificultatea în interpretarea textului este dată de sintagma „cu drept la pensie de serviciu”, deşi la momentul intrării în vigoare a normei noţiunea menţionată nu mai era reglementată legislativ.

De asemenea, Curtea reţine că, anterior, art. 11 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat includea în noţiunea de „pensie de serviciu”: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată şi pensia anticipată parţială, în această categorie nefiind inclusă şi pensia de invaliditate.

Prin urmare, Înalta Curte admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII, capitolul II, secţiunea a 3-a din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, raportat la dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 164/2001, cu modificările şi completările ulterioare, art. 51 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1 şi 2 din Legea nr. 119/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte că sintagma „pensie de serviciu” din conţinutul normei legale menţionate include doar categoriile de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată şi pensie anticipată parţială, prevăzute de art. 51 lit. a)-c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)