FORȚA MAJORĂ intervenită în contextul COVID-19 este cauză exoneratoare de răspundere/cauză de concediere a angajatului?

       În această perioadă, când pe buzele fiecărui român se regăsesc cuvintele COVID-19 sau Coronavirus, din cauza răspândirii pe zi ce trece a virusului, situație privită la nivel mondial ca fiind o urgență de sănătate publică de interes internațional, conform Organizației Mondiale a Sănătății, cu precădere față de contagiunea extremă a acestui virus, se impune adoptarea unor soluţii speciale pentru a răspunde provocărilor ridicate de situaţia cu care ne confruntăm, astfel încât să fie protejaţi lucrătorii, locurile de muncă şi sănătatea salariaţilor.

      În contextul în care OMS a declarat apariția Coronavirusului ca fiind o pandemie, companiile sunt nevoite să analizeze impactul acesteia atât la nivelul resurselor umane, cât și la nivelul relațiilor comerciale cu partenerii contractuali localizați în zonele afectate. Multe state și corporații au luat măsuri drastice pentru a opri răspândirea virusului, acestea afectând în mod semnificativ operatorii economici la nivel global, precum carantina și/sau măsuri stricte de restricționare a circulației persoanelor.

      Față de situația actuală, vom răspunde la două întrebări extrem de frecvente zilele acestea:

  1. COVID-19 și măsurile adoptate de Guvernul României și alte autorități competente constituie o cauză exoneratoare de răspundere, în contextul intervenirii forței majore?

Este lesne de înțeles că succesul unei activități comerciale depinde de executarea conformă a obligaţiilor contractuale, însă există totuși și cazuri de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor asumate, moment în care trebuie să vedem ce remedii are la îndemână fiecare actor economic pentru a-și justifica neexecutarea obligațiilor asumate în contract, respectiv dacă într-o astfel de situație poate fi activată clauza de forță majoră.

Primul pas constă în verificarea dispozițiilor contractuale, astfel încât să constatăm dacă acestea prevăd în mod expres sau nu situația epidemiologică ca fiind acoperită de forța majoră. În caz contrar, trebuie analizat dacă pandemia generată de apariția COVID-19 se subsumnează noțiunii generale de” forță majoră”, astfel cum este prevăzută de dispozițiile legale.

Astfel, conform art. 1351 alin. (2) Cod civil, forța majoră reprezintă orice eveniment

  • extern – caracterul extern este reprezentat de cele mai multe ori de fenomene naturale extraordinare, străine de activitatea și voința omului.
  • imprevizibil – caracterul imprevizibil se referă atât la producerea împrejurării, cât și la efectele acesteia. Un asemenea eveniment se apreciază luând ca etalon prudența și diligența unei persoane care depune toată grija de care este capabil un om în activitatea sa. Considerăm că momentul apariției evenimentului de forță majoră nu poate fi mai devreme certificat de data la care OMS a declarat starea de urgență, eventuale zvonuri nefiind de natură să înlăture caracterul imprevizibil.
  • absolut invincibil și inevitabil – aceste caractere trebuie să se raporteze la orice persoană, astfel încât chiar dacă un fenomen este imprevizibil, nu poate fi calificat ca un caz de forță majoră dacă a existat posibilitatea preîntâmpinării producerii lui sau posibilitatea de a se evita efectele sale păgubitoare.

Forța majoră constituie o cauză de exonerare a răspunderii, indiferent dacă aceasta derivă dintr-un contract sau nu.

Vă semnalăm faptul că regula este reprezentată de exonerarea răspunderii în cazul intervenirii unui eveniment care corespunde conceptului de forță majoră, astfel încât împiedică executarea obligațiilor contractuale, însă, cu toate acestea, părțile pot agrea în mod expres ca acestea să răspundă și într-un caz de forță majoră, în baza art. 1351 alin. (1) din Codul Civil, care prevede că ”dacă legea nu prevede altfel sau părțile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forță majoră sau de caz fortuit.”

Asta înseamnă că atunci când în contractul tău se prevede o astfel de clauză te afli atât în situația unei activități complet blocate din cauza COVID-19, cât și în aceea în care datorezi despăgubiri. Apreciem că pentru contractele mai recente, ar exista un argument puternic că despăgubirea trebuie să aibă loc, pentru că deja știai despre potențialele efecte ale noului virus, ceea ce îl face un eveniment previzibil și nu mai intră sub situația unei forțe majore.

Totodată, trebuie să vă informăm că un caz de forță majoră trebuie dovedit, iar acest lucru se poate realiza prin două metode, și anume prin intermediul unei instanțe judecătorești în cadrul unui proces, în care se solicită despăgubirile cuvenite, sau obținând gratuit un certificat de situație de urgentă sau contra cost un Certificat se forță majoră de la Camera de Comerț.

În acord cu prevederile Legii nr. 335/2007 a Camerelor de comerț din România, respectiv art. 28 alin. (2) lit. i), Camera Națională (i.e. continuatoarea de drept a Camerei de Comerț și Industrie a României) îndeplinește următoarele atribuții principale: “(…) i) avizează, la cerere, pentru societățile românești, pe bază de documentație, existența cazurilor de forță majoră și efectele acestora asupra executării obligațiilor comerciale internaționale”

Un alt aspect de menționat este acela că operatorii economici care ar înainta o eventuală solicitare individuală la autoritățile din România de “constatare a forței majore”, ar râmâne cel mai probabil cu cererea nesoluționată în contextul actual în care activitatea instituțiilor statului este în mare parte suspendată și implementarea măsurilor de împiedicare a răspândirii virusului sunt prioritare.

  1. COVID-19 și măsurile adoptate de Guvernul României și alte autorități competente constituie o cauză de concediere a angajaților, în contextul intervenirii forței majore?

BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL atrage atenția asupra necesității respectării prevederilor legislative în materie de muncă, având în vedere noul context creat de măsurile impuse pentru prevenirea îmbolnăvirii cu COVID – 19.

Într-un comunicat de presă, BNS a transmis următorul mesaj: „Facem apel la solidaritate şi la dialog, în special în astfel de situaţii se impune respectarea normelor de drept cu bună credinţă, de către toate părţile implicate. Salariaţii, în special unele categorii, sunt primii expuşi infectării cu coronavirus, iar eşuarea protejării lor ar putea creşte viteza de răspândire a virusului. Tocmai de aceea considerăm că se impune să dăm dovadă de solidaritate şi responsabilitate şi să tratăm cu toată seriozitatea momentul în care ne aflăm”.

În acest context, deja îngrijorător, dorim să atragem atenția asupra faptului că forța majoră nu poate constitui, conform prevederilor Codului Muncii, o cauză de încetare a contractului individual de muncă. Invocarea forței majore poate interveni doar în situații ce vizează: efectuarea de ore suplimentare, chemarea salariatului din concediul de odihnă sau modificarea temporară a locului muncii.

Sindicatele arată că îngrijorarea privind situaţia lucrătorilor în contextul crizei generată de COVID -19 se manifestă în acest moment la nivel mondial, aşa cum reiese şi din comunicatul Consiliului Mondial al Sindicatelor care prevede că pe măsură ce impactul virusului se extinde în continuare, dialogul dintre sindicate, angajatori şi guverne, precum şi negocierile colective au un rol de importanţă vitală pentru protejarea sănătăţii lucrătorilor şi a drepturilor lor la locul de muncă. În acest sens, BNS se raliază la demersului iniţiat de alte organizaţii sindicale din întreaga lume şi solicită Guvernului următoarele:

– Evaluarea de urgenţă a disponibilităţilor Guvernului pentru intervenţii suport pentru salariaţi şi mediul de afaceri.

– Clarificarea situaţiei juridice şi financiare a salariaţilor ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate având ca motivaţie epidemia de coronavirus.

– Extinderea imediată a accesului la concediu medical plătit, respectiv renunţarea pe perioadă limitată la obligaţia ce vizează existenţa unui stagiu minim de cotizare pentru a beneficia de concediu medical plătit.

– Menţinerea veniturilor pe perioada în care lucrătorii beneficiază de concediu medical.

– Extinderea accesului la concediu medical plătit inclusiv pentru lucrătorii ce desfăşoară activitate sub altă formă de ocupare decât cea de relaţie de muncă, cum sunt lucrătorii sezonieri sau lucrătorii angajaţi pe cont propriu.

– Identificarea rapidă a unor soluţii pentru protejarea salariaţilor din serviciile de utilitate publică şi din sectorul bugetar expuşi unui risc ridicat de contaminare prin natura activităţilor desfăşurate.

– Identificarea unor măsuri cu aplicare temporară pentru a stopa şi pedepsi orice iniţiative de speculă, în special în domeniul alimentar şi farmaceutic, luând în calcul inclusiv măsuri precum îngheţarea preţurilor pentru o perioadă limitată de timp.

– Implementarea unor pachete de măsuri de stimulare pentru susţinerea locurilor de muncă şi a economiei, protejând salariile, bunăstarea lucrătorilor şi întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), acordând o atenţie specială sectorului industriei alimentare, sectorului farmaceutic şi sectorului Comerţ, pentru a evita orice întreruperi în alimentarea populaţiei cu produse de bază.

De asemenea, BNS solicită angajatorilor următoarele:

– să iniţieze discuţii cu reprezentanţii sindicatelor în vederea identificării unor soluţii pentru a proteja sănătatea salariaţilor, precum şi pentru identificarea unor soluţii pentru a depăşi actuala situaţie de criză, inclusiv în procesele de identificare a riscurilor şi de elaborarea a măsurilor de prevenire;

– să acorde prioritate măsurilor de protecţie a sănătăţii lucrătorilor implicaţi în activităţile şi lanţurile de aprovizionare. Solidaritatea cu angajaţii este esenţială în această perioadă, respectarea drepturilor fiind un aspect cheie în acest context.

– să se asigure că măsurile de protecţie şi planurile de sănătate sunt în vigoare şi sunt respectate fără excepţie;

– să asigure plata salariilor în cazul tuturor lucrătorilor, aşa cum au fost convenite prin negocieri colective;

– să garanteze accesul la concediu plătit, medical sau de concediu de odihnă, din prima zi de concediu, pentru toţi lucrătorii ameninţaţi sau infectaţi cu COVID-19;

– să ofere programe de lucru personalizate pentru fiecare lucrător, limitând astfel expunerea acestora la risc.

Echipa MJ consideră că doar împreună putem fi mai puternici!

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)