26.05.2015 ANRMAP și UCVAP se desființeaza in 90 de zile prin Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

Ordonanţa de urgenţă reglementează înfiinţarea, obiectivele, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice.

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare ANAP, se înfiinţează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, prin preluarea atribuţiilor, activităţii, a posturilor şi a personalului de la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare UCVAP, şi de la compartimentele de verificare a achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

ANRMAP, UCVAP şi compartimentele de verificare a achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice se desfiinţează la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de organizare ANAP, care va fi publicată în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă
Activitatea ANAP este exercitată la nivel central şi la nivel teritorial.
În vederea realizării obiectivelor ANAP are următoarele atribuţii:
   a) elaborarea şi implementarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu obligaţiile asumate de Guvernul României şi de Uniunea Europeană;
   b) elaborarea politicilor şi a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu legislaţia europeană şi asigurarea interpretărilor unitare în domeniu, pentru care are drept de iniţiativă legislativă;
   c) consilierea metodologică a autorităţilor contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de concesiune, cu rol de suport operaţional în aplicarea corectă a legislaţiei în acest domeniu;
   d) controlul modului în care autorităţile contractante atribuie contractele de achiziţie publică şi de concesiune de lucrări publice şi de servicii;
   e) monitorizarea şi supervizarea funcţionării sistemului de achiziţii publice în România;
   f) iniţierea şi susţinerea politicilor şi acţiunilor de instruire a personalului implicat în activităţi specifice achiziţiilor publice;
   g) reprezentarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru şi al reţelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană, în domeniul achiziţiilor publice.
Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)