Avocatii “fake” sunt criticați și de ICCJ

Uniunea Națională a Barourilor din România a dat publicității luni, 21 septembrie 2015, un comunicat, semnat de av. dr. Gheorghe Florea – Președinte, cu privire la RIL pronunțat de ICCJcu privire la exercitarea fără drept a profesiei de avocat.

Cititi Comunicatul integral:

ICCJ: profesia de avocat nu poate fi exercitată decât de persoane care dețin legal titlul profesional de avocat dobândit în cadrul barourilor înființate și organizate prin lege cu procedura prevazută de lege. Persoanele care exercită acte specifice profesiei de avocat sub titlul de ”avocat” pretins atribuit de asociații înființate de particulari savârșesc infracțiunea de exercitare fără drept a profesiei de avocat cu consecințele prevăzute de art. 26 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

În dosarul nr. 10/2015 Completul pentru soluționare recursurilor în interesul legii al Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a pronunțat luni, 21 septembrie 2015, în sensul că „Fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr.51/1995privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități prevăzută de art. 348 Cod penal.”

Recursul în interesul legii a fost promovat de Ministerul Public, deoarece a existat o practică judiciară neunitară: într-o orientare, instanțele au considerat că persoanele care nu fac parte din formele de organizare profesională consacrate prin Legea nr. 51/1995, republicată, și își desfășoară activitatea în cadrul unor structuri constituite din inițiativa unor persoane particulare, săvârșesc infracțiunea prevăzută de art. 348 din Codul penal/art. 281 din Codul penal anterior, privind exercitarea fără drept a unei profesii, iar alte instanțe au considerat că persoanele mai sus menționate nu pot fi trase la răspundere pentru comiterea infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, deoarece nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 348 din Codul penal (art. 281 din Codul penal anterior).

Potrivit hotărârii date de instanța supremă în soluționarea recursului în interesul legii, exercitarea profesiei de avocat în România se poate face numai de avocații înscriși în entitățile care constituie forme de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, respectiv barourile care fac parte din Uniunea Națională a Barourilor din România, înființată și organizată prin lege.

Însușirea temeiurilor invocate în recursul în interesul legii înlătură orice interpretare care adaugă nepermis sau refuză aplicarea strictă a legii, care nu a permis niciodată înființarea barourilor de către particulari. Hotărârea pronunțată în soluționarea recursului în interesul legii pune capăt unei practici judiciare neunitare care a adus grave prejudicii intereselor justițiabililor și consumatorilor de servicii juridice, care au fost induși în eroare cu privire la dobândirea și folosirea titlului profesional de avocat în activități care, potrivit legii, sunt rezervate persoanelor care asigură exercitarea calificată a dreptului constituțional la apărare cu garanțiile pe care legea le conferă celor care au dobândit, potrivit legii, calitatea de avocat.

Corpul profesional al avocaților își exprimă convingerea că vor fi respectate strict reglementările legale care impun tuturor entităților care fac parte din sistemul judiciar obligația de a respecta interpretarea data de Înalta Curte de Casație și Justiție în exercitarea rolului său prevăzut de Constituție de a asigura interpretarea și aplicarea unitară a legilor, pentru asigurarea securității juridice și judiciare a cetățenilor și pentru proteguirea, potrivit legii, a dobândirii și utilizării titlului profesional de avocat.

Av. dr. Gheorghe Florea
Președintele UNBR

 

sursa: juridice.ro

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)