26.05.2015 ORDINUL 819/2015 privind mentenanţa echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii

Ordinul nr. 819/2015 privind aprobarea reglementării tehnice “Îndrumar privind mentenanţa echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, pentru asigurarea calităţii lucrărilor de construcţii”, indicativ NE 003-2015.

Anexa cu conținutul Îndrumarului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

Ordinul intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

Please follow and like us:
Facebook

Enjoy this articles? Please spread the word :)