Este legală urmărirea angajaților prin intermediul telefonului mobil?

Autor: Av. Nicolau Olga

În ultima vreme am primit mai multe solicitări din partea clienților cu privire a legalitatea operațiunii de monitorizare a angajatilor prin intermediul telefonului de serviciu. În ceea ce privește montarea sistemelor de localizare GPS pe telefoanele angajaților/localizarea acestora, există mai multe dispoziții legale incidente. În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 si Legii nr. 506/2004, astfel cum a fost modificata, angajații trebuie să știe că sunt supravegheați, fiind necesar acordul lor în acest sens.

Legea nr. 506/2004 vizează prelucrarea datelor personale în sectorul comunicaţiilor electronice și protecția vieții private. Prin efectul acestei legi, angajatorul are obligația de a aduce la cunostința salariatului, faptul ca ii este monitorizata activitatea din cadrul companiei.

Atașat acestui articol gasiți un model de notificare în ceea ce privește înștiințarea angajaților, respectiv informarea acestora potrivit ar. 8 alin. 2 lit. a-c din Legea nr. 506/2004 care cuprinde și mențiunile legale cu privire la refuzul/exercitarea dreptului de opoziție.

În situația în care serviciul este asigurat de un anumit furnizor, acesta  va trebui să vă transmită un formular pe care trebuie să il completeze toți cei care urmează a fi localizati prin intermediul telefonului mobil, cu precizarea zilelor și a intervalului orar pentru care își dau acceptul de a fi localizați telefoanele. Formularul se va completa și semna de către toți angajații vizati.

Descarca formularul NOTIFICARE phone tracking

Dispozitii legale incidente

Potrivit art. 8 din Legea nr. 506/2004 – “ Datele de localizare, altele decât datele de trafic :

   (1) Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, referitoare la utilizatorii sau abonaţii reţelelor publice de comunicaţii electronice sau ai serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului, atunci când este posibilă, este permisă numai în unul dintre următoarele cazuri:

a)datele în cauză sunt transformate în date anonime;

b) cu consimţământul expres prealabil al utilizatorului sau abonatuluila care se referă datele respective, în măsura şi pentru durata necesare furnizării unui serviciu cu valoare adăugată;

c)atunci când serviciul cu valoare adăugată cu funcţie de localizare are ca scop transmiterea unidirecţională şi nediferenţiată a unor informaţii către utilizatori.

   (2) Furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorului sau abonatului,anterior obţinerii consimţământului acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), informaţii referitoare la:

a) tipul de date de localizare, altele decât datele de trafic, care vor fi prelucrate;

b) scopurile şi durata prelucrării acestor date;

c) eventuala transmitere a datelor către un terţ, în scopul furnizării serviciului cu valoare adăugată.

   (3) Utilizatorii sau abonaţii care îşi dau consimţământul în vederea prelucrării datelor în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) au dreptul de a-şi retrage oricând consimţământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor sau de a refuza temporar prelucrarea datelor în cauză pentru fiecare conectare la reţea sau pentru fiecare transmitere a unei comunicări. Furnizorul serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorilor sau abonaţilor un procedeu simplu şi gratuit pentru exercitarea acestor drepturi.

   (4) Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, în condiţiile alin. (1)-(3), poate fi efectuată numai de către persoanele care acţionează sub autoritatea furnizorului reţelei publice de comunicaţii electronice sau al serviciului de comunicaţii electronice destinat publicului ori a terţului furnizor de servicii cu valoare adăugată şi trebuie să se limiteze numai la ceea ce este necesar pentru furnizarea serviciului cu valoare adăugată.

   (6) Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere posibilităţii organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale de a avea acces la datele generate sau prelucrate şi păstrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în condiţiile legii. “

Av. Olga Nicolau

Casa de avocatura Gherghina & Partners

Please follow and like us:
News Reporter

1 thought on “Este legală urmărirea angajaților prin intermediul telefonului mobil?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this articles? Please spread the word :)