Căsătorie încheiată într-un stat membru UE. Competența de soluționare a acțiunii de divorț

Dispozițiile art. 3 lit. b) teza I din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, determină competența internațională a instanțelor judecătorești din România în soluționarea acțiunii de divorț prin care părțile, cetățeni români, solicită desfacerea căsătoriei încheiată într-un stat membru al Uniunii Europene.

Iar, în ipoteza în care pârâtul nu are locuința în țară, competența teritorială de soluționare a acțiunii introdusă după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, aparține instanței de la domiciliul reclamantului, potrivit dispozițiilor art. 914 alin. (1).

Astfel, soluționarea acțiunii de divorț aparține instanțelor din Romania daca cel ce introduce acțiunea are domiciliul in țara.

(ICCJ, Secția I civilă, Decizia nr. 687 din 27 februarie 2014

Please follow and like us:
News Reporter

8 thoughts on “Căsătorie încheiată într-un stat membru UE. Competența de soluționare a acțiunii de divorț

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this articles? Please spread the word :)