Autor: Asist.univ.drd.av. GHERGHINA OANA RUXANDRA

Condițiile generale și speciale de contract FIDIC[1] încununează experiența în domeniul antreprizei de lucrări de construcții a celor mai reputați specialiși internaționali, care valorificându-și cunoștințele juridice, tehnice și economice în cadrul proiectelor majore de investiții, au reușit să elaboreze cele mai echilibrate forme standard de contracte de lucrări, utilizate pe scară largă la nivel mondial.

Reușind să depășească barierele impuse de sistemele de drept diferite, contractele FIDIC sunt recunoscute pentru flexibilitatea excepțională a redactării, care permite utilizarea acestora atât în țări care funcționează pe sistemul de drept “common law” cât și în sisteme de drept care au la baza coduri civile.

Acest articol își propune să realizeze o trecere în revistă a modului în care Federația Internațională a Inginerilor Consultanți a reușit în decursul a 60 de ani, să dezvolte cea mai cunoscută suită de contracte de antrepriza de lucrări standardizate la nivel mondial, adjudecându-și poziția de lider internațional în domeniu.

 1. Privire istorică asupra contractelor standardizate

 

În condițiile unei dezvoltări susținute a activităților economice, mediul de afaceri a impus identificarea unor soluții care să asigure părților atât certitudine, predictibilitate și eficiență juridică cât și masuri care să asigure satisfacția ambilor parteneri contractuali și astfel au luat naștere contractele standardizate. Acest rezultat, generat tocmai de creșterea permanentă a ritmului de derulare a afacerilor, își are originea în autonomia de voință a părtilor contractante, care, exercitându-și atributul deciziei finale de încheieire a tranzacției, au stabilit de comun acord să accepte condițiile generale ale colaborării sub forma unui contract standardizat, elaborat de o entitate independentă în care aceștia au încredere.

Lucrările de constructii majore, din perspectiva anvergurii proiectelor și a duratei prelungite a contractelor, au fost și în trecut și sunt și în prezent, generatoare litigii, astfel că simpla dorință a părților de a finaliza proiectele, a impus necesitatea standardizării prevederilor contractuale, cu scopul de a valorifica experiența acumulată de-a lungul timpului, prin reglementarea la nivelul contractului a situațiilor experimentate anterior și a răspunsurilor la anumite întrebări cauzatoare de dispute.

Constatând acest fapt, cu scopul definit de a duce la bun sfârșit proiectele majore, organizatiile profesionale independente din domeniul construcțiilor au elaborat și introdus la nivel internațional, forme standardizate de contracte de antrepriza de lucrări, pe care ulterior le-au revizuit și îmbunătățit constant, în baza experientei acumulate, procesul de actualizare continuând și in prezent.

FIDIC este acronimul pentru “Federation Internationale des Inginers Consultants”, organizație internațională constituită în anul 1913 de reprezentanții a trei state francofone, respectiv Franța, Belgia și Elveția. Marea Britanie s-a alăturat acestei organizații abia în 1949, însă de-a lungul timpului, prin activitatea sa susținută FIDIC s-a extins la nivel global, numărând în prezent 78 de state membre, cu sediul principal la Geneva-Elveția. Organizația a beneficiat de recunoaștere la nivel mondial în principal pentru activitatea sa secundară, aceea de elaborare a formelor standardizate de contract de antrepriza de lucrări de construcții și instalații, denumite generic Contractele FIDIC.

Reputatul autor Nael Bunni[2] în cartea sa The FIDIC Forms of Contract (Third Edition, 2005) menționează ca primele forme standardizate de contract de antrepriză de lucrări au fost introduse în Europa înca din secolul al XIX-lea, sub egida Royal Institute of British Architects. Acestea au dobândit rapid o reputație foarte buna la nivel internațional, deoarece împărțeau în mod echilibrat riscurile dintre parți, în scopul de a obține un contract just și echitabil. Mai tarziu aceste modele de contract au fost cunoscute sub numele de RIBA Form și au fost publicate în ediții successive între 1909 și 1957, apoi în edițiile publicate în 1963 și 1980, dezvoltându-se în timp în ceea ce cunoaștem astăzi ca fiind renumitele contracte JCT Form (Joint Contracts Tribunal).

În ceea ce privește contractele de construcții civile, înaintea celui de-al doilea razboi mondial au circulat mai multe forme standardizate de contract, care au fost reunite de Institutul de Inginerie Civila împreuna cu Federatia Contractorilor de Inginerie Civila din Marea Britanie, într-un singur model de contract, publicat în decembrie 1945 și recunoscut internațional sub numele de ICE Form. Fiind conceput în principal pentru uz național, ICE Form a fost reconfigurat de Asociatia Inginerilor Consultanți din Marea Britanie, într-o forma de contract pretabilă pentru construcții internaționale, publicată în august 1956 și recunoscută internațional ca ACE Form.

Deși nu a fost folosit decât o perioada scurta de timp, ACE Form a avut un rol esential în utilizarea la nivel internațional a formelor standardizate de contract, deoarece a stat la baza elaborării celebrului contract international de antrepriză de lucrări FIDIC Red Book, de catre Federatia Internaționala a Inginerilor Consultanți (FIDIC), în august 1957.

 

 1. Evoluția contractelor FIDIC de la prima ediție și până în prezent

 

De fapt, prima ediție a FIDIC Red Book, apărut în august 1957, urmărea atât de aproape ACE Form încat Ian Duncan Wallace Q.C., o personalitate care a avut o contribuție monumentală în literatura internațională de specialitate în dreptul construcțiilor a spus: “as a general comment, it is difficult to escape the conclusion that at least one primary object in preparing the present international contract was to depart as little as humanly possible from the English conditions[3]tocmai pentru a evidenția apropierea până la similitudine a celor doua forme standardizate de contract.

Acumularea de informații dobândite din experiența practică a utilizarii contractelor standard pe o perioadă lungă de timp, a dus la revizuiri și modificări multiple menite să atribuie o formulare cât mai clară a clauzelor sau să ofere un răspuns la nevoile individualizate ale părților.

Astfel, prima problemă identificată în piață cu privire la contractul FIDIC Red Book publicat în 1957, a fost aceea că acest tip de contract se concentra numai pe situația în care proiectarea era realizată exclusiv de către beneficiar, iar contractul era practic dedicat construcțiilor civile și de infrastructură fără a putea fi compatibil cu situația în care porțiuni majore din proiect de natura instalațiilor erau realizate în altă parte decât pe șantier.

Problema a fost rezolvată în anul 1963, când FIDIC a publicat prima formă Yellow Book, destinată special lucrărilor de constructii care cuprindeau instalații mecanice și electrice proiectate de antreprenor.

A doua ediție a Red Book, a fost publicată în iulie 1969 când acest tip de contract a fost ratificat de Federația Internațională a Asociațiilor Antreprenorilor din Asia și Pacificul de Vest (International Federation of Asian and Western Pacific Contractors’ Associations).

A treia ediție a apărut în anul 1980, pentru ca apoi în septembrie 1987, FIDIC să publice a patra ediție revizuită atât pentru Red Book cât și pentru Yellow Book. Contractul FIDIC Red Book a mai suferit mici modificari în 1988, pentru ca ulterior, în anul 1992, să fie revizuit substanțial, acest tip de contract stand la baza celor mai importante lucrari de constructii la nivel mondial și dovedindu-și cu prisosință eficiența.

 

 1. Comisia de Adjudeare a Disputelor o creație a contractului FIDIC

 

A patra ediție a FIDIC Red Book (Fourth Edition 1992) a avut un succes international răsunător, motiv pentru care în 1995 Banca Mondială a consacrat acest tip de contract ca și documentul său standard de licitatie (Standard Bidding Documents), introducând însă câteva amendamente proprii obligatorii, printre care și noțiunea de Dispute Review Board (Comisie de Revizuire a Disputelor), care să înlocuiască Inginerul în procedura de soluționare a disputelor.

Răspunzând la aceste sugestii, FIDIC a publicat în noiembrie 1996 un Supliment (Suplement to the Fourth Edition of the Red Book) care a înglobat aceste modificări, astfel luând oficial naștere atât Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD)[4] cât și procedura de adjudecare a disputelor de către niște terți specialiști, persoane independente, imparțiale și care nu sunt angajate de niciuna dintre părți. Adjudecarea disputelor de către CAD a fost introdusă în scopul de a înlocui unul din rolurile cele mai controversate ale Inginerului, respectiv acela de a soluționa disputele dintre părți în mod independent și imparțial, chiar dacă acesta era angajatul Beneficiarului.

Lumea construcțiilor a salutat și asimilat imediat această procedură echidistantă și onestă pentru ambele părți, pentru simplul motiv că triplul rol al Inginerului, de reprezentant al beneficiarului pe parcursul derulării contractului, apoi de mediator al neîntelegerilor dintre părți și ulterior de persoană care decide cu privire la disputele dintre părți era considerat atât de practicieni cât și în mediul academic, un dezechilibru major al contractului FIDIC, acordând Beneficiarului o poziție dominantă în cadrul contractului, dificil de tolerat pentru antreprenor.

De altfel, de-a lungul timpului, majoritatea specialiștilor au reclamat în numeroase lucrări văditul conflict de interese în care se afla Inginerul, catalogând decizia sa ca fiind lipsită de credibilitate și inacceptabilă pentru antreprenor chiar și numai din rațiuni de principiu. Astfel, contradicția flagrantă între statutul Inginerului de reprezentant/angajat al Beneficiarului și rolul său de arbitru independent care va soluționa imparțial disputele dintre părți a constituit una dintre cele mai mari controverse în cadrul contractelor FIDIC.

Această situație ușor ”imorală” în care se afla Inginerul a fost foarte greu de acceptat de catre antreprenori generând o tensiune constantă în cadrul proiectelor. În multe situații această tensiune a eliminat posibilitatea aplanării unor conflicte, escaladarea oricărei neînțelegeri către un autentic litigiu realizându-se foarte abrupt și într-un ritm rapid.

În mod surprinzător, inițial, tocmai contractul FIDIC a expus Inginerul riscului de decredibilizare și l-a aruncat într-o zonă gri a conflictului de interese, cauzator de grave prejudicii în cadrul proiectelor, pentru ca ulterior, în 1996 acest viciu al contractului să fie remediat prin instituirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor.

După intervenția în cadrul proiectelor a procedurii de adjudecare a disputelor, autori de renume au analizat cu atenție impactul noii instituții, create de însuși contractul FIDIC, constatând cu entuziasm că gradul de acceptare al părților față de deciziile CAD a crescut semnificativ față de deciziile Inginerului, consecința imediată și unanim apreciată fiind aceea a creșterii progresive a numărului de proiecte finalizate cu succes.

 1. Noua colectie de contracte FIDIC Editia întâi 1999

 

A patra ediție FIDIC Red Book din 1992, împreună cu Suplimentul din 1996, alcătuiau o combinație bine adaptată domeniului construcțiilor din acea perioadă, fiind un compromis acceptat până la urmă de toti participații la proiecte și reușind să răspundă decent atât marilor provocări din practică cât și criticilor inerente, în Octombrie 1999 FIDIC decide, ca în loc să publice a cincea ediție, să înlocuiască în totalitate aceste contracte, luând astfel naștere

Noua Colecție FIDIC 1999 ediția întâi:

 • Cartea Roșie FIDIC 1999 este de fapt un contract de antrepriză de lucrări de construcţii pentru clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către Beneficiar, contract cunoscut și sub acronimul “CONS” The Construction Contract -Conditions of Contract for Building and Engineering Works, Designed by the Employer fiind recunoscut internațional ca ‘1999 Red Book’ urmașul contractului Red Book din 1957.
 • Cartea Galbenă FIDIC 1999 este de fapt un contract de antrepriză de lucrări de construcţii pentru echipamente şi construcţii inclusiv proiectare pentru echipamente electrice şi mecanice, şi pentru clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către Antreprenor, contract cunoscut și sub acronimul “P&DB” The Plant and Design-Build Contract – Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor , recunoscut ca ‘1999 Yellow Book’;
 • Cartea Verde FIDIC 1999 este de fapt un contract de antrepriză de lucrari de construcţii pentru proiecte cu valoare redusă sau desfășurate pentru o perioadă scurtă de timp, neavând importanță deosebită cine realizează proiectarea, contract cunoscut și sub numele FIDIC Short Form sau ‘1999 Green Book’.
 • Cartea Argintie FIDIC 1999 este de fapt un contract de antrepriză de lucrari de construcţii pentru proiecte “la-cheie”, contract cunoscut și sub acronimul “EPC/Turnkey” Conditions of Contract for EPC Turnkey, consacrat ca ‘1999 Silver Book’;

În plan internațional jucătorii de pe piața construcțiilor au privit cu reticență această decizie de înlocuire adoptată de FIDIC în mod mai puțin așteptat, fiind deopotrivă circumspecți în a schimba ceva ce funcționa de peste 30 de ani, chiar dacă noua colecție se baza pe plonii consacrați și bine cunoscuți de toți, respectiv Fourth Edition Red Book și Yellow Book.

 1. Contractele FIDIC cu utilizare mai restrânsă

 

La data elaborării prezentei lucrări pe lângă contractele FIDIC Roșu, Galben, Verde și Argintiu, care au o notorietate mai mare, se folosesc într-o proporție mai restrânsă pe piața antreprizei de lucrări de construcții internaționale și următoarele categorii de contracte FIDIC:

 • FIDIC Cartea Roz– The Pink Book – ’MDB Harmonised Edition’

FIDIC Cartea Roz este o formă de contract standardizat care reprezintă doar o ușoară variațiune a Cărții Roșii, concepută pentru a fi folosită în cazul proiectelor finanțate de Bancile Multilaterale de Dezvoltare – Multilateral Development Banks (‘MDBs’), reprezentate de instituțiile financiare multinaționale cum ar fi Banca Mondială (BM), Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiții (BEI), etc.

 • FIDIC Cartea Aurie – The Gold Book – ’Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects’ (the design build operate contract)

FIDIC Cartea Aurie a fost elaborată pentru proiectele DBO (Design, Build and Operate) respectiv Proiectare, Construcție, Operare, cu scopul precis de a reduce pe cât posibil riscul unei deteriorări rapide a proiectelor după recepția finală și predarea catre benficiar, din cauza erorilor de proiectare, a lucrărilor defectuoase sau a materialelor necorespunzătoare. Cartea aurie presupune o relație de lungă durată între părți, antreprenorul urmând a fi responsabil de întreținerea lucrărilor și de operare a investiției în numele beneficiarului pentru o durată tipică de 20 de ani de la data finalizării lucrărilor.

 • FIDIC Cartea Albastră – The Blue Book – ’Form of Contract for Dredging and Reclamation Works’

FIDIC Cartea albastră este potrivită pentru lucrări speciale de dragare, asanare și extindere a suprafețelor urbane în concordanță cu cerințele beneficiarului, care de regulă realizează proiectul.

 • FIDIC Cartea Albă- The White Book – ’FIDIC Client/Consultant Model Services Agreement’

FIDIC Cartea Alba, deși este inclusă în suita contractelor de antrepriză de lucrări, nu reprezintă un contract de antrepriză de lucrări de construcții, așa cum ne-ar conduce cu gândul coperta sa. Acest contract este auxiliar contractelor de antrepriză de lucrări de contrucții FIDIC, reprezentand un model standardizat de contract de servicii conexe, pe care de regulă părțile îl încheie cu consultanții, pentru lucrări de proiectare, studii de fezabilitate, administrarea contractului de antrepriză, project management, etc.

 • FIDIC Subantrepriză – The Conditions of Subcontract for Construction – Conditions of Subcontract for Construction for Building and Engineering Works Designed by the Employer

Spre deosebire de celelalte contracte din suita FIDIC, acestui contract nu i-a fost atribuită nicio culoare, această formă standard de contract de subantrepriză având un caracter auxiliar și fiind recomandabil în relația cu subantreprenorii în special în cazul contractelor FIDIC Roșu, Galben, Argintiu, Auriu.

 

 1. Principalele îmbunătățiri aduse contractelor FIDIC 1999

 

Principalele îmbunătățiri aduse Contractelor FIDIC 1999 Editia Întâi, față de edițiile anterioare sunt:

Armonizarea termenilor și clauzelor contractuale, fapt ce conferă o eficiență sporită și o mai ușoară asimilare și aplicare.

Aplicare globală – contractele fiind concepute în așa fel încât să poată fi aplicate atât în sistemul de drept “common-law” cât și în sistemele de drept care au la bază coduri civile

► O mai bună descriere a drepturilor și obligațiilor părților, fapt ce asigură o mai bună predictibilitate contractului, facilitând procesul de soluționare a disputelor prin eliminarea elementelor supuse interpretării.

► O îmbunătățire semnificativă a procedurilor de gestionare și management al contractului.

► O abordare mai specifică și mai clară în ceea ce privește problema întârzierii efectuării plăților.

Actualizarea rolul Inginerului în cadrul contractului, menținând totuși prevederile tradiționale consacrate care atribuie Inginerului un triplu rol în cadrul contractului (angajat al beneficiarului, mediator, arbitru) situație extrem de controversată atât în mediul academic cât și în rândul practicienilor.

► Modernizarea modalităților de soluționare a litigiilor prin dispoziții clare și eficiente privind procedura de adjudecare de către Comisia de Adjudecare a Disputelor (CAD).

În dorința de a confirma caracterul uniform și a promova standardizarea, toate carțile FIDIC 1999 urmează aceeași structură, cuprinzând Condițiile Generale, Instrucțiuni pentru pregătirea Condițiilor Speciale, Anexa la ofertă, Acordul Contractual și Acordurile de Adjudecare a Disputelor.

Chiar dacă au existat diverse opinii pro și contra, utilizarea contractelor standardizate s-a impus atât la nivel internațional cât și la nivel național pe teritoriul multor state, mai ales datorită necesității de a avea o bază comună pentru compararea și evaluarea tuturor ofertelor, deoarece în majoritatea cazurilor, avand în vedere valoarea importantă a proiectelor, contractul de antrepriză se încheie în baza unei proceduri de achizitie prin metoda convențională a licitației publice.

Prin caracterul și forma exterioară de exprimare, formele standardizate de contract FIDIC sunt catalogate în doctrina de specialitate ca fiind uzanțe comerciale internaționale, având o folosință neîntreruptă la nivel internațional de aproape 60 de ani.

În țara noastră aceste contracte sunt foarte cunoscute în domeniul construcțiilor, fiind utilizate atât în mediul privat cât și în cazul lucrarilor publice. Datorită eficienței dovedite a acestor contracte începând cu anul 2011 acestea au devenit chiar obligatorii pentru lucrările publice de infrastructură de transport finanțate din fonduri europene sau de la bugetul de stat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1405 din 28/12/2010, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 20/01/2011, în prezent fiind în lucru o inițiativă legislative de introducere a condițiilor generale și speciale de contract FIDIC pentru toate lucrarile de construcții și instalații finanțate din fonduri publice.

 

CONCLUZIE

 

Contractele FIDIC nu se pretind a fi perfecte, fiind permanent supuse revizuirii însă, doctrinar, opinia majorității autorilor și practicienilor, printre care se numără și autorul prezentului articol, este că aceste contracte standardizate reprezintă uzanțe comerciale internaționale, care cuprind clauze juste și echilibrate, atât pentru antreprenor cât si pentru beneficiar, testate în peste o jumătate de secol și cu o eficienta dovedită, fiind recomandabile în special pentru lucrări de construcții și instalații care depășesc 1.000.000 euro.

 

BIBLIOGRAFIE

Booen, Peter L., „The Three Major New Fidic Books”, în International Construction Law Review, 2000,

Bunni, Nael G., The FIDIC Forms of Contract, Third Edition, Blackwell Publishing, 2005

Corbett, Edward, „FIDIC’s New Rainbow 1st Edition – An Advance?”, în International Construction Law Review, 2000,

„The FIDIC Contracts Guide”, First Edition, 2000, disponibil la http://www1.fidic.org/resources/contracts/describe/FC-AB-A-AA-0P .asp

„EIC Contractor’s Guide to the FIDIC Conditions of Contract for Construction (The New Red Book)”, în International Construction Law Review, 2003, p. 53- 80

„EIC Contractor’s Guide to the FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design-Build (The New Yellow Book)”, în International Construction Law Review, 2003, p. 332-365

Ghidul Beneficiarului pentru utilizarea Condiţiilor Speciale de Contract”, Ministerul Economiei şi Finanţelor, disponibil la http://www.inforegio.ro/user/file/Ghidul%20beneficiarului_FIDIC.pdf

 

[1] Federation Internationale des Inginers Consultants, www.fidic.org

[2] Prof. Dr. Nael Bunni ,“The FIDIC Forms of Contract” 3rd edition, Blackwell Publishing, 2005.

[3] Ian Duncan Wallace QC, The International Civil Engineering Contract, 1974

[4] engl. Dispute Adjudication Board (DAB)

Please follow and like us:
News Reporter

147 thoughts on “ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRACTELE FIDIC

 1. Hi, Neat post. There is a problem along with your website in internet explorer,
  would test this? IE nonetheless is the marketplace leader and a huge
  component to other folks will miss your wonderful writing
  because of this problem.

 2. Thanks for your personal marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will
  always bookmark your blog and will often come
  back sometime soon. I want to encourage you
  to definitely continue your great posts, have a nice weekend!

 3. Hello, i think that i noticed you visited my website thus i got here to return the
  choose?.I’m attempting to find issues to improve my website!I suppose its
  adequate to use a few of your ideas!!

 4. I am extremely inspired together with your writing talents as neatly as
  with the structure for your blog. Is that this a paid theme or
  did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is uncommon to see a nice weblog like this one these days..

 5. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and
  wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.

  After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 6. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it
  up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your
  blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to
  the whole thing. Do you have any suggestions for newbie blog writers?
  I’d genuinely appreciate it.

 7. I was recommended this web site by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble.
  You are amazing! Thanks!

 8. magnificent points altogether, you simply gained a new reader. What could you recommend in regards to your put up that you just made some days ago? Any positive?|

 9. Yo!.
  Our Famous International Company in Kensington more 10 years, during this time we working exclusively female workers, on Cleaning lady and Maid service. Home maid clean ensures cleanliness and order in everywhere in the apartment according to set schedule . We employ solely experienced Maid in my area , who are Cleaning of the territory of any complexity and realize it fast and good. If we are talking about a huge hotel complex, our employees we will provide you personally necessary number staff. We offer not only experienced personnel , but also at the same time prices affordable for each customer for Housemaid в New Lots. For to place an order Internal cleaning of furniture and Housekeeping maid service recommend you personally visit our site in Long Island City. The Tidying up Cleaning after repair с Housekeeping maid service every time more efficient in Harlem

  We provide expert house cleaning service new york city for private customers. Making use of European tools and also certified tools, we attain maximum results and also provide cleansing in a short time.

  Our pleasant group offers you to obtain acquainted with desirable regards to participation for business clients. We sensibly approach our tasks, clean utilizing professional cleaning items and specialized devices. Our employees are trained, have clinical books as well as know with the subtleties of getting rid of complex as well as hard-to-remove dirt from surfaces.

 10. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just
  wanted to say great blog!

 11. Fantastic beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your website, how
  can i subscribe for a weblog website? The account aided me a applicable deal.
  I had been a little bit familiar of this your broadcast offered brilliant transparent idea

 12. I’ve observed that in the world of today, video games include the latest popularity with children of all ages. Often times it may be impossible to drag young kids away from the video games. If you want the very best of both worlds, there are lots of educational gaming activities for kids. Good post.

 13. {loans|loan|loans|payday loans|personal loans|payday loan|loans online|payday lending|loans for bad credit|personal loan|cash advance|loans no credit|loans no credit check|credit loans|payday loans online|bad credit loans|installment loans|payday loans no credit|payday loans no credit check|online loans|online payday|loan application|loans guaranteed approval|money fast|loan payday|cash loans|web loan|bad credit loans guaranteed approval|online payday loans|payday advance|personal loans for bad credit|loan online|loans instant approval|credit loans guaranteed approval|advance cash|simple loan|loans with bad credit|quick loans|pay day|loans bad credit|loan interest rates|cash payday|loans with no credit|personal loans online|payday loans near me|loans for poor credit|no credit check loans|loans personal|advance loans|loans with no credit check|loan with bad credit|short term loans|loans direct|payday loans instant|direct loans|pay day loans|payday loans instant approval|online loans no credit check|online loans no credit|loans online instant approval|loans direct lenders|cash advance loans|small loans|unsecured personal loans|best personal loans|cash now|online loans instant approval|personal loans for debt consolidation|loans for people with bad credit|money lenders|credit personal loans|payday loans direct|payday cash|unsecured loans|consolidation loans for bad credit|bad credit personal loans|installment loans for bad credit|debt consolidation loan|get a loan|payday lenders|payday loans direct lenders|cash payday loans|fast loans|advance payday|no credit check payday loans|cash advance online|best debt consolidation loans|fast payday|online payday loan|a loan with bad credit|paydayloans|direct loan|bad credit loan|online loan|same day payday loans|no credit check payday loans instant approval|need a loan|advance loan|installment loan|loan for bad credit|debt consolidation loans for bad credit|personal loans bad credit|fast loan|personal loans with bad credit|loans for women|loan lenders|instant payday|personal lending|poor credit loans|same day loans|payday cash advance|need money now|payday loans no credit check same day|bad credit payday|loan no credit|loan bad credit|same day payday loans no credit check|installment loans no credit|a payday loan|online payday loans instant approval|payday loan online|cash payday loans online|personal loans for people with bad credit|no fax payday loan|loan no credit check|quick money|easy payday|pay day loan|quick cash loans|direct lending|emergency loans|lenders for bad credit|advance payday loan|fast cash loans|easy loans|loan money|best personal loan|secured loans|payday loan lenders|low interest personal loans|cash advance payday loan|loans with low interest|cash loans online|loans with low interest rates|installment loans online|online installment loans|bad credit installment loans|installment loans no credit check|cash loan payday|cash payday loan|loans online no credit check|small personal loans|fast cash advance|payday advances|low interest loans|advance cash loan|i need a loan|cash loans no credit check|cash loans no credit|faxless payday loans|bad credit payday loans|online loans for bad credit|quick loans online|loan application online|payday advance loan|quick loans no credit|quick loans no credit check|payday loans online no credit check|secured loan|payday loans for bad credit|borrow money|short term loans no credit check|direct lender installment loans|no fax payday loans|personal loans for poor credit|personal loans with low interest rates|personal loans with low interest|personal loan bad credit|online cash advance|loans payday|private lenders|best loan|faxless payday loan|best loans|fast payday loans|best payday loans|online personal loans|cash advances|instant payday loans|quick loans for bad credit|express loans|unsecured loan|online payday loans no credit check|money loan|payday loans bad credit|easy payday loan|payday lender|i need money now|fast payday loan|quick loan|cash loans for bad credit|money loans no credit check|get loan|private loans|payday loans no faxing|need cash now|cheap personal loans|guaranteed loans|small loans for bad credit|express loan|money payday loans|easy loans no credit check|short term loans for bad credit|short term loan|direct lender payday|payday advance loans|loan cash|online loans bad credit|private money lenders|apply for a loan|cash advance usa|easy loan|direct payday lenders|loans unsecured|no faxing payday loan|get cash now|loan fast|personal loans no credit|loans for fair credit|payday loan direct|get a personal loan|direct lenders for bad credit|loans with poor credit|payday loan no fax|fast cash advance payday loan|best online loans|personal loans no credit check|direct lender payday loans|guaranteed loan|easy payday loans|advance payday loans|guaranteed payday loans|personal loan for bad credit|personal loans low interest|personal loan no credit check|need money fast|bad credit personal loans guaranteed approval|best online loans instant approval|personal loans guaranteed approval|cash fast loan|installment loans direct lenders|personal loans unsecured|personal loans low interest rates|500 fast cash|need a loan with bad credit|no credit loans|5000 personal loan|unsecured loans for bad credit|pay day loans near me|cash lenders|easy money payday loans|online payday loans direct lenders|quick payday loans|loan service|loan site|online loan application|payday loan no faxing|small personal loans with bad credit|get a loan with bad credit|payday loan cash advance|emergency loans no credit check|emergency loan|instant payday loan|personal loan interest rates|payday advance online|payday loan direct lender|private loan|money fast online|guaranteed payday loan|payday loan fast|fast cash payday loan|quick cash loans no credit check|money quick|loans fast|bad credit installment loans guaranteed|installment loans guaranteed|loan today|unsecured personal loan|best loans for bad credit|1000 loan|online loans bad credit instant approval|fast loans no credit|fast loans no credit check|small loan|money lender|loans online direct|payday loans no fax|poor credit loans guaranteed approval|best payday loans online|direct payday loan|bad credit payday loan|bad credit quick loans|apply for loan|loans without credit|cash advance loan|instant loans online|payday loans direct lender|specialized loan services|express cash advance|online payday advance|payday express|best payday loan|direct payday loan lenders|payday loans direct lenders only|bad credit loans direct lenders|internet payday loans|loan express|hassle free payday loans|loan|loans|payday loans|personal loans|payday loan|loans online|payday lending|loans for bad credit|personal loan|cash advance|loans no credit|loans no credit check|credit loans|payday loans online|bad credit loans|installment loans|payday loans no credit|payday loans no credit check|online loans|online payday|loan application|loans guaranteed approval|money fast|loan payday|cash loans|web loan|bad credit loans guaranteed approval|online payday loans|payday advance|personal loans for bad credit|loan online|loans instant approval|credit loans guaranteed approval|advance cash|simple loan|loans with bad credit|quick loans|pay day|loans bad credit|loan interest rates|cash payday|loans with no credit|personal loans online|payday loans near me|loans for poor credit|no credit check loans|loans personal|advance loans|loans with no credit check|loan with bad credit|short term loans|loans direct|payday loans instant|direct loans|pay day loans|payday loans instant approval|online loans no credit check|online loans no credit|loans online instant approval|loans direct lenders|cash advance loans|small loans|unsecured personal loans|best personal loans|cash now|online loans instant approval|personal loans for debt consolidation|loans for people with bad credit|money lenders|credit personal loans|payday loans direct|payday cash|unsecured loans|consolidation loans for bad credit|bad credit personal loans|installment loans for bad credit|debt consolidation loan|get a loan|payday lenders|payday loans direct lenders|cash payday loans|fast loans|advance payday|no credit check payday loans|cash advance online|best debt consolidation loans|fast payday|online payday loan|a loan with bad credit|paydayloans|direct loan|bad credit loan|online loan|same day payday loans|no credit check payday loans instant approval|need a loan|advance loan|installment loan|loan for bad credit|debt consolidation loans for bad credit|personal loans bad credit|fast loan|personal loans with bad credit|loans for women|loan lenders|instant payday|personal lending|poor credit loans|same day loans|payday cash advance|need money now|payday loans no credit check same day|bad credit payday|loan no credit|loan bad credit|same day payday loans no credit check|installment loans no credit|a payday loan|online payday loans instant approval|payday loan online|cash payday loans online|personal loans for people with bad credit|no fax payday loan|loan no credit check|quick money|easy payday|pay day loan|quick cash loans|direct lending|emergency loans|lenders for bad credit|advance payday loan|fast cash loans|easy loans|loan money|best personal loan|secured loans|payday loan lenders|low interest personal loans|cash advance payday loan|loans with low interest|cash loans online|loans with low interest rates|installment loans online|online installment loans|bad credit installment loans|installment loans no credit check|cash loan payday|cash payday loan|loans online no credit check|small personal loans|fast cash advance|payday advances|low interest loans|advance cash loan|i need a loan|cash loans no credit check|cash loans no credit|faxless payday loans|bad credit payday loans|online loans for bad credit|quick loans online|loan application online|payday advance loan|quick loans no credit|quick loans no credit check|payday loans online no credit check|secured loan|payday loans for bad credit|borrow money|short term loans no credit check|direct lender installment loans|no fax payday loans|personal loans for poor credit|personal loans with low interest rates|personal loans with low interest|personal loan bad credit|online cash advance|loans payday|private lenders|best loan|faxless payday loan|best loans|fast payday loans|best payday loans|online personal loans|cash advances|instant payday loans|quick loans for bad credit|express loans|unsecured loan|online payday loans no credit check|money loan|payday loans bad credit|easy payday loan|payday lender|i need money now|fast payday loan|quick loan|cash loans for bad credit|money loans no credit check|get loan|private loans|payday loans no faxing|need cash now|cheap personal loans|guaranteed loans|small loans for bad credit|express loan|money payday loans|easy loans no credit check|short term loans for bad credit|short term loan|direct lender payday|payday advance loans|loan cash|online loans bad credit|private money lenders|apply for a loan|cash advance usa|easy loan|direct payday lenders|loans unsecured|no faxing payday loan|get cash now|loan fast|personal loans no credit|loans for fair credit|payday loan direct|get a personal loan|direct lenders for bad credit|loans with poor credit|payday loan no fax|fast cash advance payday loan|best online loans|personal loans no credit check|direct lender payday loans|guaranteed loan|easy payday loans|advance payday loans|guaranteed payday loans|personal loan for bad credit|personal loans low interest|personal loan no credit check|need money fast|bad credit personal loans guaranteed approval|best online loans instant approval|personal loans guaranteed approval|cash fast loan|installment loans direct lenders|personal loans unsecured|personal loans low interest rates|500 fast cash|need a loan with bad credit|no credit loans|5000 personal loan|unsecured loans for bad credit|pay day loans near me|cash lenders|easy money payday loans|online payday loans direct lenders|quick payday loans|loan service|loan site|online loan application|payday loan no faxing|small personal loans with bad credit|get a loan with bad credit|payday loan cash advance|emergency loans no credit check|emergency loan|instant payday loan|personal loan interest rates|payday advance online|payday loan direct lender|private loan|money fast online|guaranteed payday loan|payday loan fast|fast cash payday loan|quick cash loans no credit check|money quick|loans fast|bad credit installment loans guaranteed|installment loans guaranteed|loan today|unsecured personal loan|best loans for bad credit|1000 loan|online loans bad credit instant approval|fast loans no credit|fast loans no credit check|small loan|money lender|loans online direct|payday loans no fax|poor credit loans guaranteed approval|best payday loans online|direct payday loan|bad credit payday loan|bad credit quick loans|apply for loan|loans without credit|cash advance loan|instant loans online|payday loans direct lender|specialized loan services|express cash advance|online payday advance|payday express|best payday loan|direct payday loan lenders|payday loans direct lenders only|bad credit loans direct lenders|internet payday loans|loan express|hassle free payday loans|loan|loans|payday loans|personal loans|payday loan|loans online|payday lending|loans for bad credit|personal loan|cash advance|loans no credit|loans no credit check|credit loans|payday loans online|bad credit loans|installment loans|payday loans no credit|payday loans no credit check|online loans|online payday|loan application|loans guaranteed approval|money fast|loan payday|cash loans|web loan|bad credit loans guaranteed approval|online payday loans|payday advance|personal loans for bad credit|loan online|loans instant approval|credit loans guaranteed approval|advance cash|simple loan|loans with bad credit|quick loans|pay day|loans bad credit|loan interest rates|cash payday|loans with no credit|personal loans online|payday loans near me|loans for poor credit|no credit check loans|loans personal|advance loans|loans with no credit check|loan with bad credit|short term loans|loans direct|payday loans instant|direct loans|pay day loans|payday loans instant approval|online loans no credit check|online loans no credit|loans online instant approval|loans direct lenders|cash advance loans|small loans|unsecured personal loans|best personal loans|cash now|online loans instant approval|personal loans for debt consolidation|loans for people with bad credit|money lenders|credit personal loans|payday loans direct|payday cash|unsecured loans|consolidation loans for bad credit|bad credit personal loans|installment loans for bad credit|debt consolidation loan|get a loan|payday lenders|payday loans direct lenders|cash payday loans|fast loans|advance payday|no credit check payday loans|cash advance online|best debt consolidation loans|fast payday|online payday loan|a loan with bad credit|paydayloans|direct loan|bad credit loan|online loan|same day payday loans|no credit check payday loans instant approval|need a loan|advance loan|installment loan|loan for bad credit|debt consolidation loans for bad credit|personal loans bad credit|fast loan|personal loans with bad credit|loans for women|loan lenders|instant payday|personal lending|poor credit loans|same day loans|payday cash advance|need money now|payday loans no credit check same day|bad credit payday|loan no credit|loan bad credit|same day payday loans no credit check|installment loans no credit|a payday loan|online payday loans instant approval|payday loan online|cash payday loans online|personal loans for people with bad credit|no fax payday loan|loan no credit check|quick money|easy payday|pay day loan|quick cash loans|direct lending|emergency loans|lenders for bad credit|advance payday loan|fast cash loans|easy loans|loan money|best personal loan|secured loans|payday loan lenders|low interest personal loans|cash advance payday loan|loans with low interest|cash loans online|loans with low interest rates|installment loans online|online installment loans|bad credit installment loans|installment loans no credit check|cash loan payday|cash payday loan|loans online no credit check|small personal loans|fast cash advance|payday advances|low interest loans|advance cash loan|i need a loan|cash loans no credit check|cash loans no credit|faxless payday loans|bad credit payday loans|online loans for bad credit|quick loans online|loan application online|payday advance loan|quick loans no credit|quick loans no credit check|payday loans online no credit check|secured loan|payday loans for bad credit|borrow money|short term loans no credit check|direct lender installment loans|no fax payday loans|personal loans for poor credit|personal loans with low interest rates|personal loans with low interest|personal loan bad credit|online cash advance|loans payday|private lenders|best loan|faxless payday loan|best loans|fast payday loans|best payday loans|online personal loans|cash advances|instant payday loans|quick loans for bad credit|express loans|unsecured loan|online payday loans no credit check|money loan|payday loans bad credit|easy payday loan|payday lender|i need money now|fast payday loan|quick loan|cash loans for bad credit|money loans no credit check|get loan|private loans|payday loans no faxing|need cash now|cheap personal loans|guaranteed loans|small loans for bad credit|express loan|money payday loans|easy loans no credit check|short term loans for bad credit|short term loan|direct lender payday|payday advance loans|loan cash|online loans bad credit|private money lenders|apply for a loan|cash advance usa|easy loan|direct payday lenders|loans unsecured|no faxing payday loan|get cash now|loan fast|personal loans no credit|loans for fair credit|payday loan direct|get a personal loan|direct lenders for bad credit|loans with poor credit|payday loan no fax|fast cash advance payday loan|best online loans|personal loans no credit check|direct lender payday loans|guaranteed loan|easy payday loans|advance payday loans|guaranteed payday loans|personal loan for bad credit|personal loans low interest|personal loan no credit check|need money fast|bad credit personal loans guaranteed approval|best online loans instant approval|personal loans guaranteed approval|cash fast loan|installment loans direct lenders|personal loans unsecured|personal loans low interest rates|500 fast cash|need a loan with bad credit|no credit loans|5000 personal loan|unsecured loans for bad credit|pay day loans near me|cash lenders|easy money payday loans|online payday loans direct lenders|quick payday loans|loan service|loan site|online loan application|payday loan no faxing|small personal loans with bad credit|get a loan with bad credit|payday loan cash advance|emergency loans no credit check|emergency loan|instant payday loan|personal loan interest rates|payday advance online|payday loan direct lender|private loan|money fast online|guaranteed payday loan|payday loan fast|fast cash payday loan|quick cash loans no credit check|money quick|loans fast|bad credit installment loans guaranteed|installment loans guaranteed|loan today|unsecured personal loan|best loans for bad credit|1000 loan|online loans bad credit instant approval|fast loans no credit|fast loans no credit check|small loan|money lender|loans online direct|payday loans no fax|poor credit loans guaranteed approval|best payday loans online|direct payday loan|bad credit payday loan|bad credit quick loans|apply for loan|loans without credit|cash advance loan|instant loans online|payday loans direct lender|specialized loan services|express cash advance|online payday advance|payday express|best payday loan|direct payday loan lenders|payday loans direct lenders only|bad credit loans direct lenders|internet payday loans|loan express|hassle free payday loans|near me|finance|mortgage|loan|loans|advance|cash|personal|fast|the best|lending|apply for|payday|bad credit|payday loans|home loans|car loan|personal loans|consolidation|speedy|loans login|refinance|long term|credit check|best credit|no credit|debt consolidation|debt relief|money online|no credit check|apply online|checking account|payday loan|lendingtree|short term|loans online|payday lending|loans for bad credit|loan rates|home loan|loan payment|speedy cash|personal loan|cash advance|installment|consolidation loans|online cash|lending tree|loans no credit|loans no credit check|quicken loans login|same day|home equity loan|ace cash|cash express|quick easy|credit loans|lenders|payday loans online|ace cash express|auto loans|debt consolidation loans|fair credit|bad credit loans|payday loans no|check into cash|loan requirements|car loans|installment loans|unsecured|va loan|payday loans no credit|poor credit|guaranteed approval|payday loans no credit check|title loans|online loans|lender|online payday|home equity loans|loan application|loans guaranteed approval|discover personal loans|money fast|loan payday|cash loans|loan interest|quicken loans arena|bayview loan servicing|prosper loans|fha loans|spotloan|loans guaranteed|small business loans|loan services|web loan|debt consolidation programs|american web loan|loans near me|bad credit loans guaranteed approval|avant loans|loan payoff|online payday loans|loan repayment|va home loan|payday advance|va loans|loan consolidation|business loan|bad credit loans guaranteed|personal loans for bad credit|green loans|plain green loans|loan online|sba loans|loans instant|people with bad credit|loans instant approval|credit loans guaranteed approval|advance cash|discover loans|loans with monthly payments|simple loan|fast cash|loans for people|loans with bad credit|direct lenders|unsubsidized loan|usda loans|apply for credit|rise loans|military loans|usda loan|wells fargo loan|great lakes loans|loan companies|quick loans|elastic loans|money now|loan center|quickenloans|pay day|sba loan|credit online|america cash advance|advance america cash advance|perkins loan|loans bad credit|loan interest rates|advance online|cash payday|term loans|va home loans|debt relief programs|quick cash|loans with no credit|debt relief reviews|fast money|personal loans online|payday loans near me|loans for poor credit|check loans|bank loans|car title loans|credit check loans|cash loan|no credit check loans|loans personal|need money|easy money|advance loans|money mutual|loans with no credit check|loans for debt consolidation|loan with bad credit|title loans near me|loan refinance|short term loans|loanme|money loans|unsecured credit|how to get money|online money|consolidation loan|loans direct|payday loans instant|direct loans|loans without cosigner|check payday|pay day loans|payday loans instant approval|spot loan|online loans no credit check|online loans no credit|credit loan|speedycash|direct lender|loans rates|loans online instant approval|loans direct lenders|loan debt|cash advance loans|small loans|bad credit car loans|unsecured personal loans|best personal loans|cash online|cash now|online loans instant|online loans instant approval|best debt consolidation|personal loans for debt consolidation|loan rates today|bank loan|loans for people with bad credit|conforming loan|no credit check payday|money lenders|loan company|dollar loan|best student loans|loans gov|student loan debt|credit check payday|credit personal loans|payday loans direct|ez money|payday cash|lending tree loan|lendingtree personal loans|unsecured loans|consolidation loans for bad credit|bad credit personal loans|rapid cash|loan source|installment payment|loan payments|credit check payday loans|installment loans for bad credit|personal loan rates|debt consolidation loan|get a loan|commercial loan|debt consolidation companies|title loan|payday lenders|payday loans direct lenders|cash payday loans|fast loans|advance payday|loan interest rate|no credit check payday loans|i need money|cash advance online|lion loans|marcus loans|wells fargo student loan|inbox loan|best debt consolidation loans|same day payday|loan me|cash advance america|fast payday|online payday loan|a loan with bad credit|teacher loan|paydayloans|hard money lenders|interest on a loan|signature loans|direct loan|bad credit loan|online loan|loan refinancing|sun loan|same day payday loans|no credit check payday loans instant approval|loans online instant|cornerstone loans|greenline loans|need a loan|bad credit auto loans|interest loan|stafford loans|advance loan|installment loan|school loans|loan for bad credit|debt consolidation loans for bad credit|lendingtree loans|personal loans bad credit|car loans for bad credit|mobile loans|land loans|student loan refinancing|fast loan|personal loans with bad credit|loans for women|loan lenders|instant payday|personal lending|loans for bad credit guaranteed|poor credit loans|pioneer loans|awl loans|same day loans|payday cash advance|americash loans|need money now|simple interest loan|quicken loans careers|payday loans no credit check same day|fax payday loan|title loans online|cash advance payday|online loans no credit check instant deposit|get money fast|bad credit payday|loan no credit|cash fast|consolidate student loans|loans for startups|business loans for startups|loan bad credit|same day payday loans no credit check|eagle loan|installment loans no credit|a payday loan|online payday loans instant approval|payday loan online|cash payday loans online|personal loans for people with bad credit|no fax payday loan|loan no credit check|hard money loans|quick money|easy payday|online payday loans instant|pay day loan|loans for students|home loans for bad credit|loans for bad credit with monthly payments|quick cash loans|direct lending|emergency loans|personal loans apply|lenders for bad credit|advance payday loan|wells fargo loans|how to get money fast|fast cash loans|bad credit home loans|easy loans|credit card debt relief|loans apply|personal lending group|online loans with monthly payments|loan repayment program|direct payday|loan money|loans personal loans|loan agent|how to get a loan|best personal loan|secured loans|payday loan lenders|low interest personal loans|cash advance payday loan|loans with low interest|instant loan|speedy cash payday loans online|cash loans online|loans with low interest rates|installment loans online|tribal loans|online installment loans|bad credit installment loans|installment loans no credit check|cash loan payday|cash payday loan|small loans with monthly payments|loan estimate|quick payday|cashusa|loans online no credit check|small personal loans|get cash|loans online no credit|loan places|accredited debt relief|fast cash advance|free loan|paydayloan|compare personal loans|rehab loan|need cash|credit card consolidation loans|payday advances|low interest loans|advance cash loan|i need a loan|cash loans no credit check|cash loans no credit|loans offer|faxless payday loans|no credit check loans with monthly payments|bad credit payday loans|online loans for bad credit|quick loans online|loan application online|payday advance loan|quick loans no credit|quick loans no credit check|payday loans online no credit check|secured loan|loans for homes|payday loans for bad credit|payday loan companies|borrow money|short term loans no credit check|direct lender installment loans|loan direct|bad credit loans with monthly payments|no fax payday loans|personal loans for poor credit|loan store|personal loans with low interest rates|personal loans with low interest|personal loan bad credit|online cash advance|loans payday|installment loans with monthly payments|private lenders|bill consolidation loans|best loan|faxless payday loan|best loans|fast payday loans|best payday loans|online personal loans|cash advances|instant payday loans|quick loans for bad credit|express loans|unsecured loan|online payday loans no credit check|parent loan|money loan|payday loans bad credit|easy payday loan|best debt consolidation companies|payday lender|i need money now|loan companies for bad credit|loan consolidation companies|fast payday loan|instant loans|quick loan|cash loans for bad credit|money loans no credit check|money loans no credit|get loan|signature loan|how to get a loan with bad credit|debt consolidation help|residential loan application|private loans|payday loans no faxing|need cash now|payment installment agreement|commercial loans|best personal loan rates|loan place|cheap personal loans|loan places near me|guaranteed loans|small loans for bad credit|credit card debt consolidation|express loan|commercial loan rates|money payday loans|easy loans no credit check|short term loans for bad credit|short term loan|direct lender payday|small business loans for women|payday advance loans|loan cash|online loans bad credit|private money lenders|apply for a loan|best debt consolidation loans approved by bbb|bad credit no money down|cash advance usa|america loan|easy loan|direct payday lenders|cash express loans|debt relief companies|loans unsecured|christmas loans|no faxing payday loan|get cash now|loan fast|5000 loan|personal loans no credit|simple loan payment|loans for fair credit|short term loans no credit|payday loan direct|get a personal loan|loan estimator|direct lenders for bad credit|loans with poor credit|payday loan no fax|fast cash advance payday loan|holiday loans|direct loan program|payday loans online no credit|best online loans|check advance|personal loan companies|personal loans no credit check|direct lender payday loans|first cash advance|guaranteed loan|cash store loans|easy payday loans|advance payday loans|loans student|guaranteed payday loans|bank personal loans|personal loan for bad credit|personal loan interest|signature loans no credit check|personal loans low interest|debt consolidation advice|installment loans no turndowns|best loan companies|free payday loans|personal loans reviews|installment loan calculator|personal loan no credit check|personal loan no credit|need money fast|bad credit personal loans guaran

 14. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!|

 15. Hi there, i read your blog occasionally and i own a
  similar one and i was just curious if you get a lot of spam
  remarks? If so how do you prevent it, any plugin or
  anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me
  mad so any support is very much appreciated.

  My blog post; buying junk cars

 16. Hey this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 17. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it improve over time.|

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this articles? Please spread the word :)