Refuzul de a semna procesul-verbal nu constituie motiv de anulare

”Petentul a refuzat semnarea procesului verbal motivat de aceea că cele consemnate nu corespund realității.

Petentul invocă în susținerea apelului dispozițiile art. 19 alin. 1 din OG 2/2001 potrivit cărora ,, procesul verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de față, refuză, sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mențiune despre aceste împrejurări care trebuie să fie confirmate de cel puțin un martor. În acest caz, procesul verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia”.

Este reală susținerea apelantului petent ca lipsa unui martor din proces verbal reprezintă nulitate relativă a acestuia si care poate sa ducă la anularea actului însă doar în cazul în care s-a produs o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului. Potrivit art. 178 alin. 2 Cod procedură civilă nulitatea relativa poate fi invocata numai de partea interesata si numai daca neregularitatea nu a fost cauzată prin propria fapta. În cazul de față petentul a refuzat sa semneze procesul verbal si apoi a invocat lipsa acestei semnături si faptul că nu a fost confirmat refuzul de cel puțin un martor. Această împrejurare nu i-a produs petentului nicio vătămare ce sa ducă la anularea actului întrucât aspectele invocate de el au fost examinate de către instanța de fond.

Neexistând niciun un alt motiv de anulare a actului contestat, Tribunalul urmează a constata că este corectă soluția de menținere a procesului verbal si respingere a plângerii contravenționale. (Tribunalul Sibiu, Decizia civilă nr. 123/2015)

sursa:legal-land.ro

Please follow and like us:
News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Enjoy this articles? Please spread the word :)